သင္ယူမယ္

ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ဘာသာစကားအသစ္ေတြကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူနိုင္မယ္။

ကစားရင္းစာက်က္မယ္

စကားလံုးအသစ္ေတြ အသံုးအႏွဳန္းအသစ္ေတြကို အျခားအျခားေသာ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူေတြနဲ႔ အတူယွဥ္ျပိဳင္ေဆာ့ကစားရင္း ေလ့လာက်က္မွတ္ၾကမယ္။

ေလ့က်င့္မယ္

သင္ၾကားေပးေသာမည္သည့္ဘာသာစကားကိုမဆို ေလ့က်င့္ရင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြ ရယူၾကမယ္။

Lingo Playနဲ႕ အတူတူ ဘာသာစကားအသစ္ေတြ သင္ယူၾကရေအာင္

မည့္သည့္ဘာသာကို သင္ယူလိုပါသလဲ?

အဂၤလိပ္ဘာသာ (အေမရိကန္၊ ျဗိတိသွ်)၊ ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ စပိန္ဘာသာ၊ အီတလီဘာသာ၊ ေပၚတူဂီဘာသာ (ေပၚတူဂီႏွင့္ ဘရာဇီး)၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ၊ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ၊ ထိုင္းဘာသာ၊ ဟင္ဒူဘာသာ၊ ဟီဘရူးဘာသာ၊ ေနာ္ေဝဘာသာ၊ ပိုလန္ဘာသာ၊ ခ်က္ဘာသာ၊ Slovak၊ ဆီြဒင္ဘာသာ၊ ဖင္လန္ဘာသာ၊ ဒတ္ခ်္ဘာသာ၊ Danish၊ ဟန္ေဂရီဘာသာ၊ ဂရိဘာသာ၊ ရိုေမးနီးယားဘာသာ၊ တူရကီဘာသာ၊ ရုရွားဘာသာ၊ အာရပ္ဘာသာ

အြန္လိုင္းကေန ဘာသာစကားသင္ယူၾကရေအာင္

ကစားမလား စာက်က္မလား?

အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ဘာသာစကားမ်ား လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ သင္ယူႏိုင္ ျပီး စကားလံုးအသံုးအႏွဳန္းသစ္မ်ားကို အျခားအြန္လိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားနွင့္အတူ ေလ့လာက်က္မွတ္နိုင္သည္။

Lingo Playဘာသာစကားသင္ယူေရး app သည္ သင္ခန္းစာမ်ားနွင့္ သင္ရုိးမ်ားကို အေျခခံမွစ၍ အဆင့္ျမင့္အထိ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခား၍ ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္းနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဖန္တီးေရးဆြဲထားသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စကားလံုးအသံုးအနွဳန္းသစ္မ်ားကို ေလ့လာနိုင္ျပီး ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေလ့လာမွတ္သားနိုင္မည္။ ဘာသာစကားအသစ္ စတင္သင္ယူသူျဖစ္ေစ၊ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ျပီးသူျဖစ္ေစ သင္၏ေဝါဟာရမ်ားကို အျမဲတေစ ဆန္းစစ္ေလ့က်င့္နိုင္မည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

Lingo Playနွင့္အတူ ဘာသာစကားအသစ္အသစ္ေတြကို ေဆာ့ကစားရင္း သင္ယူေလ့က်င့္ၾကရေအာင္။

Lingo Playတြင္

 • null

  အြန္လိုင္းမွာ အပန္းေျဖမယ္

  သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္အတူ ဘာသာစကားအသစ္ေတြကို အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာသင္ယူၾကမယ္။

 • null

  ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မယ္

  သင္၏ေဝါဟာရမ်ားကို ေလ့က်င့္ေနျခင္းျဖင့္ အျမဲတိုးတက္ေနေစမယ္။

 • null

  အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ဆုတံဆိပ္မ်ား

  အဆင့္သတ္မွတ္ေပးသည့္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျပီး ဆုတံဆိပ္ေတြရယူၾကမယ္။

 • null

  သင္ခန္းစာမ်ား

  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စကားလံုးအသံုးအနွဳန္းအသစ္ေတြ ရွာေဖြေလ့လာသင္ယူၾကမယ္။

 • null

  ျပိဳင္ပြဲမ်ား

  ကမာၻတဝွမ္းမွ တျခားသံုးစြဲသူေတြနဲ႕ ျပိဳင္ပြဲေတြပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမယ္။

 • null

  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္

  Lingoမွ သင္ျကားေပးသည့္ မည္သည့္ဘာသာစကားကိုမဆို သင္ရိုးျပီးဆံုးေအာင္ ေလ့လာျပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူနိုင္မယ္။

 • null

  Play online

  သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္အတူ ဘာသာစကားအသစ္ေတြကို အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာသင္ယူၾကမယ္။

 • null

  ျပိဳင္ပြဲမ်ား

  ကမာၻတဝွမ္းမွ တျခားသံုးစြဲသူေတြနဲ႕ ျပိဳင္ပြဲေတြပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမယ္။

 • null

  အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ဆုတံဆိပ္မ်ား

  အဆင့္သတ္မွတ္ေပးသည့္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျပီး ဆုတံဆိပ္ေတြရယူၾကမယ္။

 • null

  သင္ခန္းစာမ်ား

  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စကားလံုးအသံုးအနွဳန္းအသစ္ေတြ ရွာေဖြေလ့လာသင္ယူၾကမယ္။

 • null

  ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မယ္

  သင္၏ေဝါဟာရမ်ားကို ေလ့က်င့္ေနျခင္းျဖင့္ အျမဲတိုးတက္ေနေစမယ္။

 • null

  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္

  Lingoမွ သင္ျကားေပးသည့္ မည္သည့္ဘာသာစကားကိုမဆို သင္ရိုးျပီးဆံုးေအာင္ ေလ့လာျပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူနိုင္မယ္။

Google Playႏွင့္ Apple Storeတို႔တြင္ ရယူနိုင္ျပီ

Lingoနဲ႕အတူ ဘာသာစကားသင္ယူဖို႕ စမ္းၾကည့္ျကရေအာင္!
learn-languages-with-lingo-4

ဘာသာစကားအသစ္ေတြကို အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔ အက်ိဳးရွိေအာင္ သင္ယူၾကရေအာင္!

စာလံုးကဒ္မ်ား

စာလံုးကဒ္မ်ားေတြနဲ႕ ေဝါဟာရေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူမွတ္သားၾကမယ္။

ေဝါဟာရမ်ား

ေဝါဟာရအသစ္မ်ားစြာကို ရွာေဖြေလ့လာနိုင္ျပီး သိရွိျပီးေသာေဝါဟာရမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေလ့က်င့္နိုင္မယ္။

အသံုးအႏွဳန္းမ်ား

အသံုးအႏွဳန္းမ်ားနွင့္ စကားလံုးတြဲမ်ားကို သင္ယူျခင္းျဖင့္ စကားေျပာပိုမိုေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေလ့က်င့္နိုင္မယ္။

အစမ္းစာေမးပြဲမ်ား

အဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားျပီးေနာက္ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားအဆင့္ဆင့္ ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရယူနိုင္မယ္။
learn-languages-with-lingo-5

Lingo ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို မိတ္ဆက္လိုက္ၾကရေအာင္

appကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ။

ဘာသာစကားသင္ယူေရး app ကို Apple Storeႏွင့္ Google Playမ်ားတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္သည္။”}” Download language learning app Lingo Play which is available for smartphones and tablets in Apple Store and Google Play

Sign in

သင္၏ လက္ရွိသင္ယူလက္စ dataမ်ားကို serverေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ deviceတခုမွတခုၾကား sync လုပ္နိုင္ရန္ sign in လုပ္ပါ။

သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ အတူသင္ယူၾကမယ္

Lingoကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သင္ယူသူမ်ားက သံုးစြဲလ်က္ရွိျပီး သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားနွင့္ အတူတကြ ေဆာ့ကစားရင္း ေလ့က်င့္ရသည္က ပို၍ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါလိမ့္မည္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား Lingoကို သံုးဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ရေအာင္!

ပို႕ရန္clear

Get Lingo Play on Apple Store or Google Play

Lingo Play Appကို ယေန႔ပဲ ရယူလုိက္ၾကပါစို႕!

Lingo Playသည္္ English Français Deutsch Español Português Italiano 日本語 中文 Korean Русский العربية Türkçe စသည့္ ဘာသာစကားမ်ား၏ စကားလံုးမ်ားနွင့္ အသံုးအနွဳန္းသစ္မ်ားကို လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ သင္ယူေလ့လာနိုင္သည့္ ေနရာတခုျဖစ္သည္။

ဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ!

Lingo Play Ltd / Hong Kong

info@lingo-play.com

Lingo Play Ltd / Hong Kong

info@lingo-play.com