ተመሃር

ናይ ውጪ ቋንቋ ብፍጥነትን ብጽፈትን ኣብ ዝደለይዎ ጊዘ ይመሃሩ፡፡

ተጫወት

ምስ ሚልዮናት ዝኮኑ ተጫወቲ ቃላትን ኣባሃህላትን ሓቢርኩም ተመሃሩ

ተለማመድ

ብደንቢ ተለማሚድኩምካብ ዝቀረቡ ቋንቋታት ሰርተፊኬት ይሓዙ፡፡

ናይ ውጪ ቋንቋታት ብ Lingo Play ይመሃሩ

ታይ ዓይነት ቃንቃ ክትመሃሩ ትደልዩ?

ስፓኒሽ ፣ ጣልያን ፣ ፖርቱጊስ (ፖርቱጊስን ብራዚልን) ፣ ኮርያን ፣ ቻይኒስ ፣ ጃፓኒስ፤ ቪትናሚስ ፣ ኢንዶኔሽያን ፣ ታይ፣ ህንዲ ፣ ሂብሪው ፤ ኖርወይ ፣ ፖሊሽ ፣ ቸክ ፣ ስሎቫክ፣ ስዊዲሽ ፣ ፊኒሽ ፣ ዳች፣ ዳኒሽ፣ ሃንጋርያን፣ ግሪክ፣ ሮማንያን፣ ቱርኪሽ፣ ሩስያን ፣ ዓረብ

ናይ ውጪ ቋንቋ online ይመሃሩ

ክትጫወቱ ዶ ወይስ ክትመሃሩ ኢኩም ትመርጹ

ከመይ ጌርካ ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ዓለም ዘለዉ ብማልዮናት ዝቑፀሩ ተፃወቲ ቋነቋታት ወፃኢ ብቑልጡፍ ምምሃር ወይ ቃላትን ሓረጋትን ምዝካር ከምትክእል ፍለጥ

ቋንቋ መምሃር app Lingo Play ትምህርትን ክፍለ ትምህትን ንጀመርትን ላዕለዋትን ተምሃሮ ከምዝተቐረፀ ምፍላጥ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓደሽቲ ናይ ወፃኢ ቃላትን ሓረጋትን ትረክብ ኢካ፤ ብቀልጣፈን ኣፍዝከር ኢካ ብተወሳኪ ድማ መምሃረ ዝጅመር ኪሉ ጊዜ ብዘየገድስ ኩልጊዜ ቃላትካ እዋናዊ ይኩኑ

ብ Lingo play ቋነቋታት ወፃኢ ምምሃር፣ ምፅዋትን ምልምማድን

Lingo Play ጸባያት

 • null

  ኦንላይን ተጫወት

  ን አእዕርክትኻ ዓዲምካ ናይ ወፃኢ ቋንቋ ናተዝናነኻ ተምሃር

 • null

  ምምሕያሻት

  ቃላትካ እዋናዊ ግበር

 • null

  ናደረጃ ክፍፍል + ዋጋ

 • null

  ትምህርቲ ተምሃር

  ብ አሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ወፃኢ ቃላትን ሓረጋትን ክትረክብ ኢካ

 • null

  ውድድራት

  አብ ውድድራት ምስ ኣብ ካሊእ ክፍልታት ዓለም ዘለው ተፃወቲ ተሳተፍ

 • null

  ምስክር ወረቀት ተቀበል

  ናይ ሊንጎ ክፍለ ትምህርቲ ብምጥንቋቅ ኣብቲ app ብዘለው ናይ ወፃኢ ቋንቋታት ምስክር ወረቀት ተቀበል

 • null

  Play online

  ን አእዕርክትኻ ዓዲምካ ናይ ወፃኢ ቋንቋ ናተዝናነኻ ተምሃር

 • null

  ውድድራት

  አብ ውድድራት ምስ ኣብ ካሊእ ክፍልታት ዓለም ዘለው ተፃወቲ ተሳተፍ

 • null

  ናደረጃ ክፍፍል + ዋጋ

 • null

  ትምህርቲ ተምሃር

  ብ አሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ወፃኢ ቃላትን ሓረጋትን ክትረክብ ኢካ

 • null

  ምምሕያሻት

  ቃላትካ እዋናዊ ግበር

 • null

  ምስክር ወረቀት ተቀበል

  ናይ ሊንጎ ክፍለ ትምህርቲ ብምጥንቋቅ ኣብቲ app ብዘለው ናይ ወፃኢ ቋንቋታት ምስክር ወረቀት ተቀበል

አብ Apple store ን Google play ን ይርከብ

ብ Lingo ቋንቋታት ተምሃር። ፈትን!
learn-languages-with-lingo-4

ናይ ወፃኢ ቋንቋታት ብቁልጡፍን ብብቅዓትን ተምሃር

Flashcards

Flashcards ቃላት ብብቅዓት ንምምሃርን ንምዝካርን ሓገዝቲ ሜላታት እዮም

ቃላት

ኩሉግዜ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓደሽቲ ቃላት እትረከብን ናይ ቃላትን ደረጃ ድማ ክትሐዙ ኢካ

ሓረጋት

ሓረጋተን ገላፅትን ምምሃረ ኣዘራርበካ ውሳነ ዝተመልአ ከገብረልካ እዩ

ፈተነታት

ልምምድካ ብምቅፃልን ዝተፈላለዩ ፈተናታት ብምሕላፍ ምስከር ወረቀት ተቀበል
learn-languages-with-lingo-5

ናብ Lingo ማሕበር ሰብ ተሓወስ

ዝ app Download ግበሮ

Download መምሃር ቋንቋ app Lingo play ን smartphones and tablets ኣብ Apple store Google play ን ይርከብ “}” Download language learning app Lingo Play which is available for smartphones and tablets in Apple Store and Google Play

Sign in

Sign in to sync your data between devices and to store your progress and statistics on the server

ምስ አዕርኽትካ ተኻፈል

ብሚልዮን ዝቁፀሩ ተጠቀምጢ Lingo play ይጠቀሙ ኣለዉ። ምስ ኣዕርክትክ ምምሃርን ምፅዋትን ድማ ብዝበፀለ የሐጉስ ብኣዕሩአትካ Lingo ንክሕውሱ እብዘም

ልአኽclear

Get Lingo Play on Apple Store or Google Play

Lingo play ሎመዓንቲ ርከብ!

Lingo play ናይ ወፃኢ ቃላት ንምምሃርን ንምዝካርን ብቁፅሪ መዝናነይን እዩ። English Français Deutsch Español Português Italiano 日本語 中文 Korean Русский العربية Türkçe.

ቋንቋኻ አልሽ!

Lingo Play Ltd / Hong Kong

info@lingo-play.com

Lingo Play Ltd / Hong Kong

info@lingo-play.com