Обучението арменски става все по-достъпно благодарение на възможностите на онлайн обучението. Днес на пазара има много приложения за изучаване на арменски езици и не е лесно да се избере най-доброто сред тях. В тази статия ще разгледаме няколко от най-популярните приложения за изучаване на арменски и ще обясним какво ги прави толкова привлекателни.

LinGo Play – това е едно от най-популярните приложения за изучаване на чужди езици, включително [[[английски]]. Приложението има прост и ясен интерфейс и предлага разнообразни упражнения за затвърждаване на знанията. LinGo предоставя система от награди и постижения, която мотивира потребителите да се упражняват редовно и им помага да постигнат целите си по-бързо.

Babbel– е приложение за изучаване на чужди езици, включително арменски език, което има за цел да помогне на потребителите да достигнат практическо ниво на владеене на езика. Babbel предлага упражнения, които са насочени към ежедневната комуникация, както и към възможността да се общува с носители на езика.

Duolingo – е приложение за изучаване на чужди езици, включително арменски, което използва интерактивни методи на обучение като игри, снимки и видеоклипове. Duolingo предлага и обучение чрез запомняне на думи и фрази на подсъзнателно ниво, което помага на потребителите бързо да възприемат нови знания.

Rosetta Stone – е приложение за изучаване на езици, включително арменски, което използва методика за пълно потапяне в езика. В приложението не се използват преводи, фразите и думите се преподават в контекст и без превод на родния език. Rosetta Stone предлага също така обучение по говорене, писане и четене.

Busuu -удобно приложение за изучаване на езици, включително арменски. Интерактивни уроци, упражнения по произношение и тестове за проверка на знанията ви.

Memrise – забавно и увлекателно приложение, което ви позволява да учите арменски език по забавен начин.

FluentU– приложение с голяма библиотека от видеоклипове на английски език за различни нива на трудност.

HelloTalk; приложение за общуване с носители на арменски език, които ви помагат да научите езика.

Tandem- приложение за общуване с носители на арменски език, което ви помага да подобрите езика си чрез общуване.

Както виждате от този преглед, има много онлайн приложения за изучаване на арменски език, всяко от които с различни функции и предимства. Изборът на приложение зависи от личните предпочитания и цели на потребителя. Тези приложения обаче ще ви помогнат да учите бързо и да постигнете добри резултати за част от необходимото ви време.