Nivo /
Igraj Lekcije Certifikat Statistika Turnir Ocjena
Dostignuća
1000 pobjeda
1. mjesto na dnevnoj tabeli
Prva 3 mjesta na sedmičnoj tabeli
Prvih 5 mjesta na mjesečnoj tabeli
Završite 50 testova s ocjenom A/A+
Dnevni progres 100%
Mjesečni progres 100%
5 puta 100% dnevni progres tokom tjedna
Položite 300 testova ili prikupite sva postignuća i primite potvrdu o postignućima od Easy Language-a, poštom ili e-poštom