Επίπεδο /
Βεβαίωση
Παρακολουθήστε το μάθημα και αποκτήστε, μέσω ταχυδρομείου ή E-mail, την βεβαίωση σε μια ξένη γλώσσα από το Easy Language
Παρακολουθήστε το μάθημα και αποκτήστε, μέσω ταχυδρομείου ή E-mail, την βεβαίωση σε μια ξένη γλώσσα από το Easy Language
Πρέπει να περάσετε τουλάχιστον 300 τεστ με βαθμούς : Α/Α+
Έχετε περάσει 0 τεστ από τα 300