Eesti keelte õppimine inglise keel võib olla üsna raske ja aeganõudev protsess. Kahjuks teevad paljud õpilased vigu, mis võivad nende edasiminekut aeglustada või isegi peatada. Selles artiklis vaatleme kõige sagedasemaid vigu, mida inglise keel õppimisel tehakse, ja kuidas neid vältida.

Sõnade valesti hääldamine

Üks kõige levinum viga, mida inglise keelt õppijad teevad, on sõnade valesti hääldamine. Selle vea vältimiseks tuleb õppida, kuidas iga tähte ja häälikut õigesti hääldada, ning pöörata tähelepanu sõnade aktsendile. Oluline on kulutada aega emakeelena kõnelejate kuulamisele ja harjutada sõnade hääldamist, samuti salvestada ja kuulata ennast audiolinal.

Vigade tegemine grammatikas

Grammatika on üks olulisemaid aspekte inglise keele õppimisel. Vead grammatikas võivad muuta võõrkeelest arusaamise väga raskeks. Selle vea vältimiseks on soovitatav pöörata erilist tähelepanu grammatikareeglitele ja harjutada neid regulaarselt nii kirjalikult kui ka kõnes. Tuleks kasutada erinevaid grammatikaraamatuid, materjale ja vahendeid.

Sõnade väärkasutamine

Vale sõnade või väljendite kasutamine on samuti tavaline viga inglise keel. Selle vea vältimiseks on soovitatav laiendada oma sõnavara ja harjutada uute sõnade kasutamist kontekstis. Erilist tähelepanu tuleks pöörata inglise keeles kõige sagedamini kasutatavatele sõnadele ja väljenditele.

Väga harjutamine

Üks kõige olulisem osa inglise keele õppimisel on harjutamine. Paljud õppijad teevad selle vea, et ei anna piisavalt harjutada, mis võib nende arengut aeglustada. Selle vea vältimiseks tuleb keele kasutamist regulaarselt harjutada kirjalikult ja kõnes. Sa võid osaleda keeleklubides või -rühmades, rääkida emakeelekõnelejatega ja kasutada keele õppimiseks mitmesuguseid vahendeid, näiteks meie rakendust LinGo Play ja veebikursusi.

Motivatsioonipuudus

Motivatsiooni õppimine inglise keel võib olla üsna raske ja aeganõudev protsess ning paljud õppijad kaotavad edasiliikumisel motivatsiooni. Motivatsioonipuudus võib põhjustada seda, et õpilane lõpetab harjutamise ja teeb vigu, mis võivad tema edasiminekut aeglustada. Selle vea vältimiseks seadke keeleõppele konkreetsed eesmärgid ja motivaatorid, näiteks reisimine välismaale või töö leidmine välismaa tööturul.

Kokkuvõttes võib inglise keel õppimine olla keeruline protsess, kuid sagedaste vigade vältimine võib kiirendada teie edusamme. Pea meeles õige sõnade hääldus, grammatika, õigete sõnade kasutamine, piisav harjutamine ja motivatsioon. Ja ärge unustage kasutada erinevaid keeleõppe vahendeid, et muuta protsess tõhusamaks ja huvitavamaks.