مرحله /
Country
بازیکنان آنلاین
بازی های فعال
بازی های که امروز انجام شده است
6531
مجموع بازی ها
26404465
بازیکن چند نفره

مقالات

موجود در Apple Store یا Google Play

کلمات و عبارات نپالی را بیاموزید. امتحانش کن!