یادگیری کاتالانی می تواند یک فرآیند دشوار و وقت گیر باشد ، به خصوص برای دانش آموزان پیشرفته که در حال حاضر مهارت در زبان دارند. با این حال ، با وجود تجربه آنها ، آنها هنوز هم می توانند اشتباهاتی را انجام دهند که می تواند یادگیری را دشوار کند. در این مقاله ، ما به برخی از این اشتباهات نگاه می کنیم. بیاموزید کاتالانی با یک فرهنگ لغت است. با این حال ، بسیاری از دانش آموزان از فرهنگ لغت نادرست استفاده می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است بیش از حد کلمات مورد نیاز خود را جستجو کنند ، یا ممکن است کلمات را به ندرت جستجو کنند. این می تواند باعث شود دانش آموزان معنای کلماتی را که در حال یادگیری هستند درک نکنند یا آنها را به سرعت فراموش نکنند. توجه به گرامر. با این حال ، گرامر یک بخش اساسی در یادگیری کاتالانی است ، و عدم آگاهی در این زمینه می تواند منجر به سوء تفاهم و استفاده از زبان ضعیف شود.

  1. < قوی> از خواندن و نوشتن خودداری کنید.
  2. بسیاری از دانشجویان بدون توجه به توجه کافی به خواندن و نوشتن ، بر تمرین صحبت کردن و درک مطلب تمرکز می کنند. با این حال ، خواندن و نوشتن نیز جنبه های مهمی در یادگیری کاتالانی برای کمک به دانش آموزان در بهبود دستور زبان و واژگان خود است.

بسیاری از دانش آموزان فقط به کتابهای درسی و تکالیف کتاب درسی متکی هستند ، و از مطالب تکمیلی مانند مقاله ، کتاب و فیلم استفاده نمی کنند. با این حال ، استفاده از مواد تکمیلی می تواند به دانش آموزان کمک کند تا مهارت های گوش دادن ، خواندن ، صحبت کردن و نوشتن خود را بهبود بخشند. این همچنین می تواند به آنها کمک کند تا واژگان خود را گسترش داده و در مورد فرهنگ های سایر کشورها بیاموزند.

مطالعه مواد بیش از حد پیچیده. انتخاب مواد برای مطالعه کاتالانی. آنها ممکن است یادگیری متون یا فیلم های پیچیده را که برای سطح زبان آنها بسیار زیاد هستند ، شروع کنند. این می تواند منجر به عدم درک نکات اصلی مطالب و خسته شدن از یادگیری شود.

از استفاده از زبان در عمل جلوگیری می کند. از استفاده از زبان در عمل خودداری کنید ، به خصوص اگر آنها فرصتی برای برقراری ارتباط با گویندگان بومی نداشته باشند. با این حال ، استفاده از زبان در عمل به منظور بهبود مهارت های گوش دادن ، صحبت کردن و نوشتن آنها بسیار مهم است.

کمبود مشارکت در ارتباطات در کاتالانی. مهارت با این حال ، برقراری ارتباط در کاتالانی به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های خود را در صحبت و درک سخنرانان بومی بهبود بخشند و از خطاهای موجود در دستور زبان و واژگان جلوگیری کنند.

در نتیجه ، یادگیری کاتالانی به یک رویکرد مداوم و منظم نیاز دارد. دانش آموزان پیشرفته باید از خطاهای فوق جلوگیری کنند و به همه جنبه های یادگیری زبان ، از جمله دستور زبان ، خواندن ، نوشتن ، گوش دادن و برقراری ارتباط در کاتالانی توجه کنند. استفاده از مواد تکمیلی همچنین می تواند به دانش آموزان کمک کند تا مهارت های خود را بهبود بخشند و واژگان خود را گسترش دهند.