רמה /
הישגים
אלף זכיות
מקום ראשון בדירוג היומי
שלושת המקומות המובילים בדירוג השבועי
חמשת המקומות המובילים בדירוג החודשי
עבר 50 מבחנים עם ציון טוב מאוד או מעולה
התקדמות יומית 100%
התקדמות חודשית 100%
חמש פעמים התקדמות יומית 100% במהלך השבוע
תעברו 300 מבחנים או תאספו את כל ההישגים כדי לקבל תעודה המאשרת את ההישג שלכם מאת חברת Easy Language, באמצעות הדואר האלקטרוני או דואר רגיל