Մակարդակ /
Վկայական
Անցեք դասընթացը և ստացեք օտարլեզվի վկայական Իզի Լենգուիջից փոստիկամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով
Անցեք դասընթացը և ստացեք օտարլեզվի վկայական Իզի Լենգուիջից փոստիկամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով
Դուք պետք է անցնեք ամենաքիչը 300 թեստ А/A+ գնահատականներով
Թեստը հանձնված է 0 300-ից