დონე /
მიღწევები
1000 მოგება
1-ლი ადგილი ყოველდღიურ რეიტინგში
ტოპ 3 ადგილი ყოველკვირეულ რეიტინგში
ტოპ 5 ადგილი ყოველთვიურ რეიტინგში
გაიარეთ 50 ტესტი A/A + შეფასებით
ყოველდღიური პროგრესი 100%
ყოველთვიური პროგრესი 100%
5-ჯერ დღეში 100%-იანი პროგრესი
გაიარეთ 300 ტესტი ან შეაგროვეთ ყველა მიღწევა და მიიღეთ შესაბამისი სერტიფიკატი ფოსტით Easy Language-იდან, ფოსტით ან ელ. ფოსტით