დონე /
Სერტიფიკატი
გაიარეთ კურსი და მიიღეთ უცხო ენის ცოდნის სერთიფიკატი Easy Language-დან, ფოსტით ან ელ. ფოსტით
გაიარეთ კურსი და მიიღეთ უცხო ენის ცოდნის სერთიფიკატი Easy Language-დან, ფოსტით ან ელ. ფოსტით
თქვენ უნდა გაიაროთ მინიმუმ 300 ტესტი შემდეგი დონით: А/A+
ტესტები გაიარა 0 300-დან