კითხვა ბულგარული შეიძლება რთული იყოს სხვა ენების მომხსენებლებისთვის, მაგრამ შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ თქვენი კითხვის უნარები და შეხვდეთ ამ გამოწვევას სიჩქარის კითხვის ტექნიკით . იგი მიიღწევა სიტყვის აღქმის სიჩქარის გაუმჯობესებით და გვერდზე შეხედულებისამებრ. სიჩქარის წაკითხვა ამცირებს გვერდზე შეხედულებების რაოდენობას ერთ დროს აღქმული სიტყვების რაოდენობის გაზრდით. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ "ჯგუფის სახე" ტექნიკა, რომელშიც თქვენი თვალები ერთდროულად ფარავს რამდენიმე სიტყვას. ტექნიკა არის სიტყვის აღქმის სიჩქარის გაზრდა. ეს შეიძლება გაკეთდეს სიტყვების აღქმაზე, როგორც მთლიანობაში, ვიდრე ინდივიდუალურად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ "ვიზუალური ფიქსაციის" ტექნიკა, რომელშიც თქვენი თვალები უფრო სწრაფად მიედინება ხაზს, რაც საშუალებას გაძლევთ უფრო სწრაფად აღიქვათ სიტყვები. "> ბულგარული სიჩქარის კითხვის ტექნიკის გამოყენება, შეგიძლიათ დაიწყოთ მარტივი ტექსტების კითხვა და თანდათანობით გადავიდეთ უფრო რთულ მასალებზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური პროგრამები და პროგრამები სიჩქარის კითხვის პრაქტიკაში. ხარისხის კითხვის. ამიტომ, სიჩქარის წაკითხვის ტექნიკის გამოყენებისას, ყურადღება მიაქციეთ არა მხოლოდ დაჩქარებას, არამედ გაგებას. სიტყვები და ფრაზები, შენიშვნების გაკეთება და ახალი მასალის დაკავშირება, რაც უკვე წაიკითხეთ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას გაგების გასაუმჯობესებლად. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ კითხვის სიჩქარე დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის სირთულის, კონცენტრაციის და დაღლილობის დონეზე. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია არ გაითვალისწინოთ თქვენი კითხვის სიჩქარის გაზრდა, არამედ გამოიყენოთ სიჩქარის კითხვის ტექნიკა კითხვისა და სწავლის სხვა მეთოდებთან ერთად ბულგარული.

დასკვნა არის ის წარმატებას