სწავლა იტალიური შეიძლება იყოს რთული და დამღლელი პროცესი, მაგრამ gamification შეიძლება დაეხმაროს მას უფრო საინტერესო და ჩართვას . Gamification არის თამაშის ელემენტებისა და მექანიკის გამოყენება არასამთავრობო თამაშების სიტუაციებში, როგორიცაა სწავლა. ამ სტატიაში ჩვენ გადავხედავთ, თუ როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოს gamification- ს სწავლაში იტალიური და რა პროგრამები და მომსახურება შეიძლება სასარგებლო იყოს. თამაშები და აქტივობები ხელს უწყობს სწავლის მიღებას იტალიური უფრო მხიარული და მოტივაციური, და ისინი ეხმარებიან სტუდენტებს უფრო ეფექტურად დაიმახსოვრონ და გამოიყენონ ენა.

იქ მრავალი აპლიკაცია და მომსახურებაა, რომლებიც იყენებენ gamification- ს სწავლისთვის იტალიური. ერთი არის ლინგო, რომელიც უზრუნველყოფს თამაშებს, აქტივობებს და გამოწვევებს, რათა სტუდენტებს დაეხმარონ გააუმჯობესონ საუბრის, კითხვისა და წერის უნარები იტალიური.

, ჯილდოები და რეიტინგები. ეს ყველაფერი ჩვენს ენაზეა.

და ბოლოს მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ gamification არ უნდა გახდეს სწავლის ძირითადი და მხოლოდ მეთოდი იტალიური. ეს შეიძლება იყოს ეფექტური მხოლოდ სხვა მეთოდებთან ერთად, როგორიცაა კითხვა, მოსმენა და საუბარი.