یاری بکە وانەکان بڕوانامە ئامار تۆرنۆمێنت خاڵ

Lingo Tournaments!

لە پێشبڕکێ هەفتەیییەکانی LinGoـدا بەشدار بە و ببە بە براوە.
لە پێشبڕکێ هەفتەیییەکانی LinGoـدا بەشدار بە و ببە بە براوە.
لە لینگۆدا سەرکەوە و باشترین بە.
براوەی هەفتە
براوەی هەفتە
لە لینگۆدا سەرکەوە و باشترین بە.
خەڵاتە زێدەکان
خەڵاتە زێدەکان
باشترین یاریزانەکانی مانگ و وەرز، خەڵاتی زێدە وەردەگرن.
دەست بە پێشبڕکێکان بکەن.