1. Fehezo, fanazaran-tena, fanazaran-tena

2. Manitatra ny voambolana

3. Mifandraika amin'ny mpitaiza soso-kevitra

5. Aza misalasala manao fahadisoana

Tsy misy olona teraka avy hatrany. Ny hadisoana dia fomba iray hianarana. Aza matahotra ny hiteny Anglisy ary manaova fahadisoana, dingana fianarana voajanahary izany. Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fahadisoana dia manampy anao hianatra ny fahalemenao ary hiasa amin'izy ireo. Arakaraka ny itenenanao Anglisy, ny hadisoana vitsy kokoa izay hataonao.

6. Tazano ny tenanao

7. Ampiasao ny teknolojia

Manomboka mianatra Anglisy