Түвшин /
Сертификат
Сургалтад хамрагдан Easy Language-аас гадаад хэлний сертификатыг шуудангаар эсвэл имэйл аваарай
Сургалтад хамрагдан Easy Language-аас гадаад хэлний сертификатыг шуудангаар эсвэл имэйл аваарай
Та хамгийн багадаа 300 тестэд дараах үнэлгээтэй тэнцэх хэрэгтэй: А/A+
300 тестээс 0 та тэнцсэн