Сурах нь үнэтэй байж болох юм. Гэсэн хэдий ч Булгар -ийг сайжруулахад туслах олон үнэгүй нөөц бий. Түвшин. Энэ нийтлэлд бид танд туслахын тулд хамгийн сайн үнэгүй нөөцийг хардаг. >

Grammarly

Грамматик бол дүрмийн болон зөв бичгийн дүрмийг шалгадаг үнэгүй онлайн үйлчилгээ юм. This resource can be useful for anyone learning булгар, especially those who write in булгар. Grammarly will help you avoid grammatical errors and improve your written expression.

Memrise

MEMRISE бол суралцах үнэгүй нөөц юм. This resource offers булгарcourses on a variety of topics and levels of difficulty, and allows you to customize lessons according to your needs and level. Та бусад хэрэглэгчидтэйгээ хамт чатлаж болно. SPANG STING = "Фонт Фонт-жин: 400;" Quizle нь үг, хэллэг, хэллэг, тодорхойлолтыг ашиглах боломжтой. Та бэлэн багц картыг сонгож эсвэл туршиж үзэж болно. Quizlet also lets you communicate with other users and share your own sets of cards.

Of course, this isn't a complete list of free resources for learning булгар, but these are the most popular and effective tools available to help you achieve your desired level of булгар language skills. Хэл сурах нь тэвчээр, хүчин чармайлт, байнгын практикийг шаарддаг урт процесс юм гэдгийг санаарай. Сурахад амжилт хүсье Булгар!