Судалгааны транскрипт

-д анхаарлаа хандуулаарай Дэд хэсгүүдийг ашиглана уу

-д туслах дараагийн үзүүрүүд Каталон идэвхтэй сонсогдож байна. Зөвхөн Audio-ыг сонсож болохгүй. Сонссоны дараа шинэ үгсийн сан, хэллэгийг бэхжүүлэхийн тулд чанга сонссон зүйлээ давтаж үзээрэй.

>> програм ашиглах явдал юм. Каталон. Сонсох ур чадварыг сайжруулахад туслах олон апп-ууд байгаа олон програмууд байдаг. Тэд Каталон -д нь ямар ч төрлийн чихрийн дасгалжуулагчийг санал болгодог. Бид Каталон -д ярихыг зөвлөж байна. Төрөлх чанга яригчтай ярилцаж байгаагаас илүү сайн зүйл гэж үгүй. Хэрэв та боломжтой бол найз нөхөд, танихгүй хүмүүстэй Каталон Та түншүүдтэй холбоо барьж Каталон хэл) түншүүдийг олохын тулд та хэлний клуб, нийгмийн сүлжээний бүлгүүдэд элсэж болно.

СУРГАЛТЫН СУРГАЛТЫН Каталон