Би дүрмийнхээ дүрмийг хэрхэн сайжруулах вэ? Хорват? Төгсөгч дүрмийн дүрмийн хувьд үр дүнтэй харилцаа холбооны саад болж болзошгүй Хорват. Гэсэн хэдий ч дүрмийнхээ дүрмийг сайжруулах олон арга бий бөгөөд Хорват -ийг сайжруулах олон арга бий. Энэ нийтлэлд бид таны дүрмийн чиглэлийг сайжруулахад туслах арван аргыг Хорват. <

 1. Read a lot in хорват Reading in хорват will help you learn proper grammatical structure, increase your vocabulary, and learn to use grammatical контекстээр барилга. Та ном унших, нэмэлт үг, мэдээлэл, мэдээлэл авах, эсвэл өөр ямар нэгэн зүйл уншиж чаддаг. "Хорват Хорват <Хорват хэл>

 2. in> бичнэ үү Хорват хэл бичвэрийг Хорват хэлээр бичнэ үү. Та extratical хэлбэр, тэмдэглэл бичихэд тусална. бичвэрт дүрмийн алдааг шалгах онлайн нөөцүүд.

 3. Ажлын лавлагааны лавлагааны номууд

 4. Алдаа анхаарал халамж тавихдаа алдаа гарга Хорват -ийг анхаарч үзээрэй. Тэднийг бичээд, яагаад хийснээ яагаад хийснийг ойлгохыг хичээ. Алдаагаа засаад тэднээс суралцаарай.

 5. <хүчтэй> Сонсоо Хорват <Хорват <Хорват <Хорват хэлээр> сонсох, Podcasts, Podcasts, Podcasts, Podclocts, Podclocking Shows нь дүрмийн бүтэц, зөвийг ойлгоход тусална үгсийн дуудлага. Энэ нь таны үгийн санг өргөжиж, шинэ дүрмийн барилга байгууламжийг ашиглахад тусалдаг. <

  <

  <<<

  <<

  СУРГАЛТЫН СУРГАЛТЫН Хорват