Use online dictionaries

> нь маш олон тооны үг, утгатай хандалтыг хангах үүднээс олон онлайн толь бичиг бий. Тэд бас дуудлагаа сайжруулахад тусалдаг үгийг сонсох чадварыг өгдөг.

ашиглана уу > Pustllet гэх мэт Лексик програмууд нь шинэ үг, үгсийн санг сайжруулахад тусалж чадна. Орчуулга, үгийн тэмдэглэгээ хийх, үгсийн дасгал гэх мэт олон төрлийн сургалтын аргыг өгдөг. Эдгээр апп нь урьд өмнө сурч мэдсэн үгсийг давтах, санах ойд дахин бэхлэхэд тустай байж болно.

< << whand> SOBTITELS

оролцож, төрөлх хэлээр ярьдаг хүмүүс оролцож байна

-д шинэ үгсийг санаарай. Жишээлбэл, шинэ үгийг ашиглан өгүүлбэр бичих эсвэл энэ үгийг ашиглаж болох бодит нөхцөл байдлын талаар өгүүлбэр бич. Энэ нь танд илүү сайн үгийг санах бөгөөд түүний утгыг санахад туслах болно. <