Сурах нь сурах бичиг, сургалтанд хязгаарлагдахгүй. Хэлийг дадлага хийх хамгийн сайн арга замуудын нэг бол уугуул чанга яригчтай харилцах явдал юм. Түншүүдтэй холбоотой түншүүдийг олоход туслах интернетэд олон нөөц байдаг. Итали. Энэ нийтлэлд бид интернетэд хэрхэн үр дүнтэй харилцах вэ? <Итали / хүчтэй>

ашиглах ашиглах

Тандем, Хитоталк гэх мэт олон хэлний програмууд байдаг. Та түншүүдийг Итали -д харилцах боломжтой. Эдгээр програмууд нь чат, дуу хоолой, дуу хоолой, хэлийг сайжруулах зэрэг янз бүрийн шинж чанаруудыг санал болгодог. <

<

<

P>

-ийг Ondube видео хичээлүүд, нэмэлт үг хэллэгийг сайжруулахад тусалж, нэмэлт ярих чадварыг олж авахад тусалдаг. Тэдгээрийн олон тооны даалгавар, дасгал, дасгалууд, эсвэл уугуул илтгэгчдийн санал хүсэлтийг авах боломж. In addition, many online courses are free, making them accessible to everyone.

Use language learning apps

> lingo, babbel гэх мэт олон хэлний сургалтын програмууд байдаг. Тэд интерактив хэлний сургалтын дасгал, тоглоом, тоглоом, үгсийн сан, үг хэллэг, дуудлагыг сайжруулахад тусалдаг. Эдгээр апп-ийн олон апп нь таны уугуул чанга яриануудтай харилцах чадварыг санал болгодог. / хүчтэй>