<

<< p> p> तपाईंले उक्त अखबार पढ्दा अपरिचित शब्दहरू र अभिव्यक्तिहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईंको शब्दावली विस्तार गर्न शब्दकोश प्रयोग गर्नुहोस्। यो शब्दको अर्थ बुझ्न मात्र आवश्यक पर्दैन, तर यो पनि प्रसंगमा प्रयोग गरिन्छ।

<

<<

सिक्न समाचार प्रयोग गर्नुहोस् बुल्गेरियन तपाईंको भाषा सीप सुधार गर्ने उत्तम तरिका हो। सान्दर्भिक समाचार स्रोतहरू फेला पार्नुहोस्, तिनीहरूलाई नियमित रूपमा पढ्नुहोस्, शब्दकोश प्रयोग गर्नुहोस्, अरूसँग समाचारको बारेमा छलफल गर्नुहोस् र बुल्गेरियन समाचारहरू हेर्नुहोस्। यी सुझावहरूले तपाईंलाई भाषा मात्र सिक्न मद्दत गर्दछ, तर विश्वमा नवीनतम घटनाहरू पनि जारी राख्न मद्दत गर्दछ।