<कडा> सन्दर्भमा नयाँ शब्दहरू वा क्याटालन क्याटालन सब भन्दा बढी प्रभावकारी तरीकाहरू हो सन्दर्भमा तिनीहरूलाई सिक्न। यसको सट्टामा शब्दहरूको सूची कण्ठ गर्नुको सट्टा, उनीहरूको अर्थ र प्रयोगको सन्दर्भमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुहोस्। कार्ड विधि प्रयोग गर्नुहोस्: कार्ड विधि भनेको नयाँ शब्दहरू र वाक्यांश क्याटालन क्याटालन स्क्यानरी तरीका हो। कार्डको एक तर्फ र यसको परिभाषामा नयाँ शब्द लेख्नुहोस्। त्यसोभए, जब तपाईं कार्डमा बदल्नुहुन्छ, शब्दको परिभाषा याद राख्नुहोस्।

<कडा> नियमित शब्दहरू र वाक्यांशहरू नियमित रूपमा Unabember <क्याटालन दोहोर्याउने मुख्य पक्ष हो। नयाँ शब्दहरू र वाक्यांशहरू तपाइँको मेमोरीमा बलियो बनाउनका लागि धेरै पटक दोहोर्याउनु पर्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको मेमोरी मा अडिग रहन एक हप्ता वा दुई दिन को लागी नयाँ शब्द र दुई शब्द दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।

भाषा सिकाई अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुहोस्: त्यहाँ धेरै भाषा सिक्ने क्याटालन तपाईंलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई नयाँ शब्दहरू र वाक्यांशहरू सम्झना गर्न मद्दत गर्दछ। Lingo र बेरेल जस्ता सबै भन्दा धेरै लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू, नयाँ शब्द र वाक्यांशहरू सम्झना गर्न मद्दत गर्न दोहोर्याउने प्रविधि र कार्डहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् > <बलियो> फिल्महरू हेर्नुहोस् र क्याटालन: