सिक्ने खेलहरू मध्ये एकमा कुञ्जी कारकहरू हंगेरियन सँगै छ जुन भाषाको स्तरसँग मेल खाने खेलहरू छनौट गर्दछ जुन तपाईंको भाषा स्तरसँग मेल खान्छ। खेलहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं बुझ्नुहुन्छ र यसले शब्दावली समावेश गर्दछ जुन धेरै गाह्रो छैन। यदि आवश्यक छ भने, खेलहरूको साथ सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागि गाह्रो छ र बिस्तारै उन्नत र <

< < << p> <<

<

<

<

प्रयोग गर्नुहोस्। सामग्री दोहोर्याउनुहोस्

> सामग्री दोहोर्याउन को लागी एक महान तरिका हुन सक्छ। यदि तपाईंले पहिले नै केहि शब्दहरू र वाक्यांशहरू सिक्नु हुक्नुभयो भने, खेलहरू फेला पार्न प्रयास गर्नुहोस् जहाँ उनीहरू प्रयोग गर्छन् र एक खेलको सन्दर्भमा दोहोर्याउनुहोस्। यसले तपाईंलाई सम्झन र यी शब्दहरू र वाक्यांशहरू अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ।

<

<

<मजब> व्याकरण गर्नुहोस्

"> खेलहरू र मनोरन्जन एक प्रभावकारी र रमाईलो छ हंगेरियन सिक्नको लागि मार्ग। तपाईंको स्तरमा र शीर्षकमा खेलहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई चासो छ, तपाईंको सीप सुधार गर्न विभिन्न प्रकारका खेलहरू प्रयोग गर्नुहोस्। व्याकरण अभ्यास गर्न बिर्सनुहोस् र सामग्री समीक्षा गर्न एक तरीकाको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्। यी सुझावहरूको साथ तपाईं सिक्न सक्नुहुन्छ हंगेरियन भाषा चाखलाग्दो र प्रभावकारी।