spen शैली: "फन्ट-तौल मलाय स्तर सुधार गर्न को लागी उत्तम तरिका हो। मलाय मा अडियो सुन्नुहोस् मलाय जब तपाईंसँग खाली समय हुन्छ: कारमा, घरमा, वा जिममा सार्वजनिक यातायातमा। पोडकास्टहरू, रेडियो, अडियोबुक, संगीत, संगीत, र भिडियोहरू जस्ता स्रोतहरू सुन्न प्रयास गर्नुहोस्। अध्ययन ट्रान्सक्रिप्शन

ट्रान्सक्रिप्शन फोनेटिक प्रतीकहरूको रेकर्डिंग हो। शिक्षण ट्रान्सक्रिक्सनले तपाईंलाई मलाय मलाय मलाय उच्चारणलाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ। यो उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाईंले अस्पष्ट ध्वनिहरू वा उच्चारण भेट्टाउनुभयो भने। ट्रान्सक्रिप्शन सिक्नेहरूका लागि त्यहाँ धेरै अनलाइन स्रोतहरू छन्, जस्तै लिंगो

ध्यान दिनुहोस् <स्प्रास शैली = "फन्ट-वजन: 400;" Intonation र उच्चारण मलाय बोल्ने महत्वपूर्ण तत्वहरू हुन्। स्टेशनहरूको हाइलाइट गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्, बिभिन्न उच्चारणको उच्चारण गर्न प्रयास गर्नुहोस्, र मलाय

" 400; "उपशीर्षकहरू

प्रयोग गर्नुहोस्। मलाय क्यूभेन्सिंग्स (/ P>

<। मलाय सक्रिय सुन्न सक्रिय छ। केवल मलायलाई सुन्नुहोस् मलायलाई सुन्नुहोस्, तर सामग्रीहरू बुझ्नको लागि प्रयास गर्नुहोस्। प्रत्येक शब्द सुन्न प्रयास गर्नुहोस् र यसको प्रयोगमा ध्यान दिनुहोस्। सुन्न पछि, नयाँ शब्दावली र वाक्यांशहरू सुदृढीकरण गर्न को लागी तपाइँ ठूलो आवाज निकाल्छ। अर्को टिप्स प्रयोग गर्न मलाय। त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जसले लिंगो र बेरेलमा सुन्ने सीपहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू मलाय मा विभिन्न कान प्रशिक्षण अभ्यासहरू प्रदान गर्दछ, ध्वनि मान्यताबाट।