spen-वजन: 400; "मलाय प्रवीणता कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारे हामी केहि सुझावहरू हेर्नेछौं ।

<<मलाय मा हेर्नुहोस् फिल्म र टिभी शो <

मलाय मलाय: 400 मलाय फिल्म र टिभी कार्यक्रमहरू हेर्दै र मलाय फिल्महरू र तपाईंको बोल्ने चलचित्रहरू हेर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ मलाय । उत्तम बुझ्नुको लागि उपशीर्षकहरू प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस् र तपाईंको शब्दावली विस्तार गर्नुहोस्। चलचित्रहरू छान्नुहोस् र तपाईं खुशीको साथ सिक्न सक्नुहुन्छ p> < <। मलाय:

सुन्नुहोस् मलाय अडियो:

आफैले रेकर्ड गर्नुहोस् जब तपाईं बोल्नुहुन्छ मलाय तपाईंको प्रगतिलाई मूल्या assess ्कन गर्नुहोस् र गल्तीहरू पहिचान गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई कसरी बोल्न र तपाईं कानमा कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर बुझ्न तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। तपाईं आफ्नो अन्तर्क्रियाको साथ तपाईंको कुराकानीहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ वा आफैंसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। <मलाय हेर्नुहोस् << << << << << << p> स्पान शैली = "फन्ट-वजन: 40000;" मलाय मलाय मा भिडियोहरू हेर्नको लागि अर्को उपयोगी तरीका मलाय मलाय सुधार गर्न। यी छोटो भिडियोबाट पूर्ण-लम्बाइ व्याख्यानहरूमा केहि पनि हुन सक्छन्। मलाय मा भिडियोहरू हेर्दै तपाईंलाई केवल उच्चारण सुधार गर्न र सुन्नका लागि मात्र तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, तर तपाईंको शब्दावली पनि विस्तार नगर्नुहोस्। <<। / p>

<

<

<

सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गल्तीहरू गर्न डराउनु हुँदैन र तिनीहरूबाट सिक्नुहोस्।