म कसरी मेरो व्याकरण रोमेनियन रोमेनियन म कसरी सुधार गर्न सक्छु? असिद्ध लिखित रोमेनियन प्रभावकारी संचारको लागि एक बाधा हुन सक्छ। जहाँसम्म, तपाईंको व्याकरण सुधार गर्न धेरै तरिकाहरू छन् र रोमेनियन रोमेनियन रोमेनियन रोमेनियन रोमेनियन रोमेनियन रोमेनियन। यस लेखमा हामी दस तरिकाहरू प्रस्तुत गर्दछौं जसले तपाईंलाई तपाईंको व्याकरण रोमेनियन onh <<

  1. <<<<। रोमेनियन रोमेनियन> पढ्छ रोमेनियन मा पढ्दछ, तपाईंको शब्दावली बढाउन सिक्नुहोस्, र व्याकरण प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् र व्याकरण प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। सन्दर्भमा निर्माणहरू। तपाईं पुस्तक, लेख, समाचार लेखहरू, वा रोमेनियन अन्य सामग्रीहरू पढ्न सक्दछौं जुन तपाईंलाई रुचिहरू छन्। " <रोमेनियन रोमेनियन मा लेखन रोमेनियन रोमेनियन रोमेनियन, नोटहरू, वा डायहरू लेख्न मद्दत गर्न सक्दछौं तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको लेखनमा व्याकरण त्रुटिहरू जाँच गर्न अनलाइन संसाधनहरू।

  2. <मजब> व्याकरण सन्दर्भ पुस्तकहरू प्रयोग गर्नुहोस् व्याकरण सन्दर्भ पुस्तकहरू रोमेनियन व्याकरणलाई सुधार गर्नका लागि उपयोगी उपकरणहरू हुन्। तिनीहरूमा व्याकरण नियमहरू, व्यायामहरू र व्याकरणको निर्माणहरूको प्रयोगहरूको उदाहरणहरू छन्। तपाईं अनलाइन गाईडहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा कागज संस्करणहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। <

  3. <मजबूत> गल्तीहरूको लागि हेरचाह तपाइँको गल्तीहरूमा ध्यान दिनुहोस् जब तपाईं बोल्नुहुन्छ रोमेनियन। तिनीहरूलाई लेख्नुहोस् र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् किन तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भनेर बुझ्नुभयो। आफ्नो गल्तीहरू तय गर्नुहोस् र तिनीहरूबाट सिक्नुहोस्।

  4. <मजबूत> सुन्नुहोस् रोमेनियन रोमेनियन रोमेनियन मा सामग्रीहरू सुन्न र हेर्दै सामग्रीहरू सुन्न र हेर्दै, पोडकास्टहरू, रेडियो संरचनाहरू र सही शब्दहरूको उच्चारण। यसले तपाईंलाई तपाईंको शब्दावली विस्तार गर्न पनि मद्दत गर्दछ र नयाँ व्याकरणत्मक निर्माणहरू प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। <

    व्याकरण अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न तपाईंलाई तपाईंको व्याकरण सुधार गर्न मद्दत गर्न धेरै स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरू छन् रोमेनियनमा। तिनीहरूले अभ्यासहरू, क्विज र बिभिन्न व्याकरण नियम र प्रयोग उदाहरणहरू समावेश गर्दछ।