Læring er en prosess som kan være både spennende og utfordrende. Nybegynnere i dette arbeidet gjør ofte noen feil som kan bremse eller til og med avbryte fremdriften. I denne artikkelen vil vi se på de vanligste feilene som nybegynnere gjør når de lærer engelsk.

Den første feilen er å ikke ha en plan. Mange nybegynnere begynner å lære et språk uten en klar plan og klare mål. De leser lærebøker, ser filmer og TV-serier, men vet ikke hvordan de skal måle fremgangen og nå ønsket nivå. Derfor, før du begynner å lære engelsk, må du lage en plan og bestemme hvilke ferdigheter du vil mestre.

Den andre feilen er å unngå å bruke grammatikk. Noen nybegynnere synes at grammatikk er kjedelig og ubehagelig. De lærer språket bare på øret og tar ikke ordentlig hensyn til grammatikkreglene. Riktig bruk av grammatikk er imidlertid nøkkelen til flyt. Derfor må riktig oppmerksomhet rettes mot å lære grammatikk.

Den tredje feilen er mangel på praksis. Mange nybegynnere engasjerer seg i å lære engelsk bare under leksjoner eller praksis. Øvelse er imidlertid den viktigste faktoren for å lære et språk. Du må øve på ferdighetene dine hver dag, kommunisere med morsmål, se filmer og TV-serier på engelsk, lytte til musikk og lese bøker.

Den fjerde feilen er å gå for fort frem. Noen nybegynnere setter seg for høye mål og forventer å gjøre raske fremskritt. Å lære engelsk er imidlertid en lang prosess som krever tid, tålmodighet og konstant øvelse. Du må sette deg realistiske mål og hele tiden forbedre ferdighetene dine.

Den femte feilen er mangel på ordforråd. Mange nybegynnere glemmer viktigheten av å øke ordforrådet. Uten å kunne nok ord er det imidlertid umulig å snakke språket flytende og forstå høyttalerne. Derfor er det nødvendig å bruke nok tid på å lære nye ord og uttrykk.

Den sjette feilen er å unngå kommunikasjon med morsmål. Mange nykommere er redde for å kommunisere med morsmålsbrukere av frykt for å gjøre feil eller på grunn av manglende tillit til deres kunnskaper. Å kommunisere med morsmålsbrukere er imidlertid ikke bare en fin måte å forbedre ferdighetene dine på, men også å få verdifull erfaring og kunnskap om kulturen og skikkene i landet der engelsk brukes.

Den syvende feilen er mangel på motivasjon. Å lære et språk kan være en vanskelig og kjedelig prosess, spesielt hvis du mangler motivasjon. Derfor må du hele tiden minne deg selv på hvorfor du lærer engelsk og hva du håper å få ut av innsatsen din.

Konklusjon: Å lære engelsk er en lang prosess som krever tid, innsats og konstant øvelse. Nybegynnere gjør ofte noen feil som kan bremse fremgangen deres. Men hvis du legger nok vekt på å planlegge, lære grammatikk, øve, øke ordforrådet ditt, kommunisere med morsmål og holde deg motivert, vil ikke suksessen la vente på seg.

.