ඔබේ වැඩිදියුණු කිරීමේ පළමු පියවර ශ්රවණ නඩු විභාගය යනු චීන ශ්රව්ය ද්රව්ය නිතිපතා සවන් දීම පුහුණු කිරීමයි. ඔබට සංගීතය, පොඩ්කාස්ට්, ගුවන්විදුලි ප්රදර්ශන හෝ ඕඩියෝ පොත් භාවිතා කළ හැකිය. ඔබ කැමති ද්රව්ය තෝරා ගැනීම සහ එය ඔබේ භාෂා මට්ටමේ ප්රවීණතාවයට ගැලපීම වැදගත්ය. සරල ද්රව්ය වලින් ආරම්භ කරන්න සහ ක්රමයෙන් වඩාත් සංකීර්ණ ඒවා වෙත යන්න.

ද චීන ඇහුම්කන් දීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී සවන්දීමේ ශිල්පීය ක්රම භාවිතා කළ හැකිය. ඒවාට සිය වතාවක් පුනරාවර්තනය කිරීම හා කිහිප වතාවක්ම පුනරාවර්තනය කිරීම සහ සවන් දීම, ප්රධාන වචන සහ වාක්ය ඛණ්ඩ ඉස්මතු කිරීම සහ අභ්යන්තර හා උච්චාරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම. වචන තේරුම් ගැනීම පමණක් නොව, සම්පූර්ණ වාක්ය හා දෙබස්වල තේරුම ද තේරුම් ගැනීමට ද වැදගත් ය. ද අමතක නොකරන්න ස්වදේශික චීන කථිකයන් සමඟ කතා කිරීම පුරුදු කරන්න. ස්වදේශික කථිකයන් සමඟ කතා කිරීම උච්චාරණ සහ අන්තර්වාදය පිළිබඳ ඔබේ අවබෝධය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ පොදු වාක්ය ඛණ්ඩ සහ ප්රකාශන වලට ඉක්මණින් ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉගෙන ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබට සමාජ මාධ්ය හෝ විශේෂ යෙදුම් පිළිබඳ භාෂා හුවමාරු හවුල්කරුවන් සොයා ගත හැකිය.

"අකුරු-බර: 400;"> ඉතින්, ඔබේ ශ්රවණ ශ්රවණය යනු නිතිපතා පුහුණුවීම් සහ විවිධ ශිල්පීය ක්රම භාවිතා කිරීම අවශ්ය වන ක්රියාවලියකි. විශේෂ යෙදුම් භාවිතා කරමින් සංගීත හා ගීත, ශ්රව්ය පොත් සහ වෙනත් ශ්රව්ය ද්රව්ය වලට සවන් දීම සහ ස්වදේශික කථිකයන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම මෙම ප්රයත්නයේ සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ. ඔබේ කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම දිගටම කරගෙන යාමට අමතක නොකරන්න. .