ඉගෙනීම චීන දිගු හා දුෂ්කර ක්රියාවලියක් විය හැකි නමුත් විද්යාව මඟින් ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීමට උපකාරී වන ක්රම කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම ලිපියෙන් අපි ඉගෙන ගැනීමට ඔබට චීන වේගයෙන් ඉගෙන ගැනීමට උපකාරී වන විද්යාත්මක ක්රම දෙස බලමු.

අන්තර් ප්රතිමතාර්ථය

දෘශ්යමය හා ශ්රවණ සංයෝජන ක්රමය පදනම් වී ඇත්තේ අප එකවර දකින හා ඇසෙන විට අපට තොරතුරු වඩා හොඳින් මතක තබා ගැනීමයි. චීන උපසිරැසි වලින් චීන චිත්රපට සහ රූපවාහිනී වැඩසටහන් නැරඹීමෙන් ඉගෙනීමට මෙම ක්රමය භාවිතා කළ හැකිය. මෙය ඔබේ උච්චාරණය සහ සවන්දීමේ අවබෝධය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

ප්රතිපෝෂණ ක්රමය පදනම් වී ඇත්තේ අපගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්රතිපෝෂණ ලැබුණු විට අපට තොරතුරු වඩා හොඳින් මතක ඇති බැවිනි. තුළ ව්යාකරණ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙම ක්රමය භාවිතා කළ හැකිය. පැවරුම් සඳහා ඔබේ පිළිතුරු මත පදනම්ව ප්රතිපෝෂණ සපයන බොහෝ මාර්ගගත පා courses මාලා ඇත.

Menmotechniques පදනම් වී ඇත්තේ අප දැනටමත් එය දැනටමත් දන්නා හෝ එය දැනටමත් අප දන්නා හෝ මතක තබා ගන්නා දෙයක් සමඟ සම්බන්ධ වන විට අපට තොරතුරු වඩා හොඳින් මතක තබා ගැනීමයි. චීන තුළ නව වචන මතක තබා ගැනීමට මෙම ක්රමය භාවිතා කළ හැකිය. රසායනික රීති හා විශේෂිත උදාහරණ අතර ආශ්රය කිරීම මගින් මේජි නීති කටපාඩම් කිරීම සඳහා මිසමික තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකිය. < p> අවසාන වශයෙන්, ඉගෙනීම චීන විය හැකිය දිගු හා දුෂ්කර ක්රියාවලියක්, නමුත් විද්යාව ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා බොහෝ ක්රම ඉදිරිපත් කරයි. ඔබේ ඉලක්කය හා ස්වාමියාට ළඟා වීමට අන්තර් පුනරාවර්තනය, ප්රතිපෝෂණය, මෙනමොටෙක්චොනික්, සහ අනුකරණය චීන වේගවත් කරන්න.