චීන ඉගෙනීම පමණක් විපාකදායක යැයි පමණක් නොව විනෝදජනක ය. කෙසේ වෙතත්, අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් එය අපගේ මොළයට බලපාන බලපෑම ගැන සිතන්නේ නැත. මෙම ලිපියෙන් අපි චීන ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරමු. ඉගෙනීම චීන මතකය, අවධානය සහ සාන්ද්රණය වැනි සංජානන කාර්යයන් වැඩි දියුණු කළ හැකිය. සමහර අධ්යයනවලින් හෙළි වී ඇත්තේ දෙවන භාෂාවක් ඉගෙනීම මොළයේ අළු පැහැති පදාර්ථ ප්රමාණය වැඩි කළ හැකි අතර එය වැඩිදියුණු කළ සංජානන ශ්රිතයට සම්බන්ධ මොළයේ අළු පැහැති ද්රව්ය ප්රමාණය වැඩි කළ හැකි බවයි.

  • සංවේදනය වැඩි දියුණු කරයි. ඉගෙනීම චීන වෙනත් සංස්කෘතීන් හා සමිති සමඟ වඩා හොඳින් තේරුම් ගැනීමට හා සංවේදනයෙන් අපට වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට සහ සංවේදනයෙන් අපට උපකාරී වේ. මෙයට හේතුව සංස්කෘතීන් අතර ඇති වෙනස්කම් තේරුම් ගැනීමට සහ ගරු කිරීමට අපට උපකාර වන නිසාය.

  • >

    බහු කාර්යයන් වැඩි දියුණු කරයි. බොහෝ අධ්යයනවලින් හෙළි වී ඇත්තේ දෙවන භාෂාවක් ඉගෙනීම බහු කාර්යයන් සහ කාර්යයන් අතර මාරු වීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වන බවයි. මෙයට හේතුව වන්නේ භාෂාවක් ඉගෙනීම අපට විවිධ භාෂා ව්යුහයන් සහ නීති අතර නිරන්තරයෙන් මාරු වීමට අවශ්ය වීමයි.

  • <ශක්තිමත්> නිර්මාණශීලිත්වය වැඩි කරයි. ඉගෙනීම චීන අපගේ නිර්මාණශීලිත්වය ද වැඩි කර ගත හැකිය. මෙයට යමෙකු භාෂාවක් ඉගෙනීම ලෝකය වෙනස් ආකාරයකින් දැකීමට සහ ගැටළු වලට බොක්ස්-සොහොන් විසඳුම් සොයා ගැනීමට උපකාරී වන නිසාය.

  • අපගේ සන්නිවේදන කුසලතා වැඩි දියුණු කරයි. ඉගෙනීම චීන අපගේ සන්නිවේදන කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට ද උපකාරී වේ. මෙයට හේතුව, භාෂාවක් ඉගෙනීම අප භාෂාවෙන් නිරන්තරයෙන් සන්නිවේදනය කිරීම අවශ්ය වන අතර එමඟින් අපගේ සන්නිවේදන කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

    ඉගෙනීම චීන බොහෝ ධනාත්මක බලපෑම් රාශියක් තිබිය හැකිය අපේ මොළයන් සහ පොදුවේ අපේ ජීවිතවල. එබැවින් ඔබ තවමත් ඉගෙනීමට පටන් නොගත්තොත් චීන, ඔබට ඒ ගැන සිතීමට අවශ්ය විය හැකිය.

    එසේ චීන ඉගෙනීම සිත්ගන්නාසුළු දෙයක් පමණක් නොව, අපගේ මොළයට සහ පොදුවේ අපගේ ජීවිතයටද හොඳය. විදේශීය භාෂාවක් ඉගෙනීම ආරම්භ කිරීමට බිය නොවන්න, එයින් ඔබට එයින් බොහෝ ධනාත්මක බලපෑමක් ලබා ගත හැකිය.