ඔබට කතා කිරීමට ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය නම් චීන, එවිට ලින්ගෝ ප්ලේය යනු ඔබ සඳහා නිවැරදි යෙදුමයි. චීන විවිධ මට්ටමේ දුෂ්කරතා වල කථා කිරීමට ඉගෙන ගැනීම සඳහා කදිම ස්වාධීන යෙදුමකි. lingo Play ඉගෙනීම සඳහා විවිධ විකල්ප රාශියක් , මූලික සිට උසස් දක්වා. ඔබේ අවශ්යතාවන්ට සහ ඉගෙනීමේ ඉලක්ක වලට ගැලපෙන ආකාරය ඔබට තෝරා ගත හැකිය චීන.

ලින්ගෝ නාට්යයේ මූලික ප්රතිලාභයක් වන්නේ එහි නම්යතාවයයි. ඔබට ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක, ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයේ හෝ ටැබ්ලටයේ ඕනෑම වේලාවක භාවිතා කළ හැකිය. ලින්ගෝ වාදනය සමඟ, ඔබට උමං මාර්ගයේ චීන මාර්ගය, උමං මාර්ගයේ හෝ පේළියේ පවා ඉගෙන ගත හැකිය.

lingo Play.

lingo Play ඔබ තුළ විවිධ කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාරී වේ චීන භාෂා ඉගෙනීම. නිදසුනක් වශයෙන්, සවන්දීමේ අවබෝධය ක්රියාත්මක කිරීම ඔබේ සවන්දීමේ අවබෝධය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. කියවීම සහ ව්යාකරණ අභ්යාස ඔබේ ව්යාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමට සහ චීන ඇතුළත් කිරීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත.

lingo play චීන කථා කිරීමට ඉගෙන ගැනීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට. තෝරා ගැනීම සඳහා විවිධ ක්රියාකාරකම් හා ක්රීඩා සමඟ, ඔබට ඕනෑම සංකීර්ණතාවයකදී ඔබේ කුසලතා වැඩි දියුණු කළ හැකිය.

දැන් ඔබ දන්නවා ඔබේ චීන භාෂා කුසලතා විවිධ මට්ටමේ ක්රම හරහා වැඩිදියුණු කිරීමට Lingo Play ඔබට උදව් කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දන්නවා. ඔබේ ඉගෙනීම අත් නොහරින්න, දැන්ම ආරම්භ කර ලින්ගෝ වාදනය සමඟ සාර්ථකත්වය අත්කර ගන්න.