Stopnja /
Dosežki
1000 zmag
Prvo mesto na dnevni lestvici
Med tremi najboljšimi na tedenski lestvici
Med petimi najboljšimi na mesečni lestvici
Opravite 50 preizkusov A/A+ oceno z
Dnevni napredek 100%
Mesečni napredek 100%
5 krat 100% dnevni napredek med tednom
Opravite 300 preizkusov ali zberite vse dosežke in po pošti ali e-mailu boste od Easy Language prejeli certifikat o dosežkih