Heer /
Shahaado
Qaado koorsad oo ka hel shahaado afka qalaad oo ah luuqad fudud boosto ama iimayl ahaan
Qaado koorsad oo ka hel shahaado afka qalaad oo ah luuqad fudud boosto ama iimayl ahaan
Waxaad u baahantahay inaad ka gudubto ugu yaraan 300 oo tijaabo heerarka: A/A+
Tijaabada waa lagu gudbay 0 oo ka mid ah 300