Të mësuarit Bullgarisht është një proces që mund të jetë edhe emocionues dhe sfidues. Fillestarët në këtë përpjekje shpesh bëjnë disa gabime që mund të ngadalësojnë ose madje të ndërpresin përparimin e tyre. Në këtë artikull, ne do të shikojmë gabimet më të zakonshme që bëjnë fillestarët kur mësojnë Bullgarisht. Strong> Gabimi i parë nuk është të kesh një plan. Shumë fillestar fillojnë të mësojnë një gjuhë pa një plan dhe qëllime të qarta. Ata lexojnë libra shkollorë, shikojnë filma dhe shfaqje televizive, por nuk dinë të matin përparimin e tyre dhe të arrijnë nivelin e dëshiruar. Prandaj, para se të filloni të mësoni Bullgarisht, ju duhet të bëni një plan dhe të përcaktoni se çfarë aftësish dëshironi të zotëroni. ; "> Gabimi i dytë po shmang përdorimin e gramatikës. Disa fillestar mendojnë se gramatika është e mërzitshme dhe e pakëndshme. Ata mësojnë gjuhën vetëm me vesh dhe nuk i kushtojnë vëmendje të duhur rregullave të gramatikës. Sidoqoftë, përdorimi i duhur i gramatikës është çelësi i rrjedhshmërisë. Prandaj, vëmendja e duhur duhet t'i kushtohet të mësuarit gramatikën. . Shumë fillestar përfshihen në të mësuar Bullgarisht vetëm gjatë mësimeve ose praktikave. Sidoqoftë, praktika është faktori kryesor për të mësuar një gjuhë. Ju duhet të praktikoni aftësitë tuaja çdo ditë, të komunikoni me folësit vendas, të shikoni filma dhe shfaqje televizive në Bullgarisht, të dëgjoni muzikë dhe të lexoni libra.

Gabimi i katërt po përparon shumë shpejt. Disa fillestar i vendosin qëllimet e tyre shumë të larta dhe presin të përparojnë shpejt. Sidoqoftë, të mësuarit Bullgarisht është një proces i gjatë që kërkon kohë, durim dhe praktikë të vazhdueshme. Ju duhet të vendosni qëllime realiste dhe të përmirësoni vazhdimisht aftësitë tuaja. Fjalor. Shumë fillestarë harrojnë rëndësinë e rritjes së fjalorit të tyre. Sidoqoftë, pa njohur fjalë të mjaftueshme, është e pamundur të flasësh gjuhën rrjedhshëm dhe të kuptosh folësit e saj. Prandaj, është e nevojshme të shpenzoni mjaft kohë duke mësuar fjalë dhe fraza të reja. Shmangia e komunikimit me folësit vendas. Shumë të porsaardhur kanë frikë të komunikojnë me folësit vendas nga frika se mos bëjnë një gabim ose për mungesë besimi në njohuritë e tyre. Sidoqoftë, komunikimi me folësit vendas nuk është vetëm një mënyrë e shkëlqyeshme për të përmirësuar aftësitë tuaja, por edhe për të fituar përvojë dhe njohuri të vlefshme për kulturën dhe zakonet e vendit ku përdoret Bullgarisht. p>

Gabimi i shtatë është mungesa e motivimit. Mësimi i një gjuhe mund të jetë një proces i vështirë dhe i lodhshëm, veçanërisht nëse ju mungon motivimi. Prandaj, ju duhet të kujtoni vazhdimisht veten se pse po mësoni Bullgarisht dhe atë që shpresoni të fitoni nga përpjekjet tuaja.

përfundim: Të mësuarit Bullgarisht është një proces i gjatë që kërkon kohë, përpjekje dhe praktikë të vazhdueshme. Fillestarët shpesh bëjnë disa gabime që mund të ngadalësojnë përparimin e tyre. Sidoqoftë, nëse i kushtoni vëmendje të mjaftueshme planifikimit, mësimit të gramatikës, praktikimit, rritjes së fjalorit tuaj, komunikimit me folësit vendas dhe qëndrimi i motivuar, suksesi nuk do të jetë i gjatë në ardhjen. >