Nivel /
Certifikatë
Mbaroje kursin dhe merr një certifikatë në një gjuhë të huaj nga Easy Language me postë apo përmes email-it
Mbaroje kursin dhe merr një certifikatë në një gjuhë të huaj nga Easy Language me postë apo përmes email-it
Ke nevojë të kalosh të paktën 300 teste me notën: A/A+
Testi u kalua 0 nga 300