Studioni fjalë të reja në kontekst: një nga mënyrat më efektive për të kujtuar fjalët dhe frazat e reja në Anglisht është Për t'i mësuar ato në kontekst. Në vend që të mësoni përmendësh vetëm një listë fjalësh, përpiquni t'i përdorni ato në fjali për të kuptuar kuptimin dhe kontekstin e tyre të përdorimit. > Përdorni metodën e kartës: Metoda e kartës është një mënyrë klasike për të mësuar përmendësh fjalë dhe fraza të reja në Anglisht. Shkruajeni fjalën e re në njërën anë të kartës dhe përkufizimin e saj nga ana tjetër. Pastaj, ndërsa e ktheni kartën, përpiquni të mbani mend përkufizimin e fjalës.

Përsëritni rregullisht fjalët dhe frazat e reja: përsëritja është një aspekt kryesor i kujtimit të fjalëve dhe frazave të reja në Anglisht. Fjalët dhe frazat e reja duhet të përsëriten disa herë në mënyrë që t'i forconi ato në kujtesën tuaj. Për shembull, ju mund të përsërisni fjalë dhe fraza të reja çdo ditë për një javë ose dy për t'u siguruar që ato të rrinë në kujtesën tuaj. Përdorni aplikacione për mësimin e gjuhës: Ka shumë mësimi gjuhësor Anglisht aplikacione që mund t'ju ndihmojnë të mbani mend fjalët dhe frazat e reja. Disa nga aplikacionet më të njohura, të tilla si Lingo dhe Babbel, ofrojnë teknika dhe karta përsëritje për t'ju ndihmuar të mbani mend fjalë dhe fraza të reja. > Shikoni filma dhe shfaqje në Anglisht: shikoni filma dhe shfaqje në Anglisht me titra në Anglisht për të përmirësuar aftësitë tuaja të dëgjimit dhe të kuptuarit . Kjo do t'ju ndihmojë të mësoni fjalë dhe fraza të reja në kontekst dhe praktikë duke përmirësuar aftësitë tuaja të shqiptimit dhe gramatikës. Anglisht: Një nga mënyrat më efektive për të përmirësuar aftësitë tuaja të komunikimit në Anglisht është të komunikoni me folësit vendas dhe të tjerët që po mësojnë gjithashtu Anglisht. Ju mund të bashkoheni në grupe në internet për të mësuar Anglisht ose të gjeni klube bisedash falas në qytetin tuaj.

  Pesha: 400; "> Kujtimi i fjalëve dhe frazave të reja në Anglisht mund të jetë sfiduese, por përdorimi i teknikave të përsëritjes mund ta bëjë procesin shumë më të lehtë. Për më tepër, teknikat e mësimit të gjuhës si përdorimi i kontekstit, metoda e kartës, përsëritja dhe komunikimi me folësit vendas mund të shpejtojnë procesin e të mësuarit dhe t'ju ndihmojnë të arrini rezultate më të mira. Mos harroni të përdorni aplikacione për mësimin e gjuhës dhe të shikoni filma dhe shfaqje televizive në Anglisht për të përmirësuar aftësitë tuaja të dëgjimit dhe të kuptuarit. Shtë e rëndësishme të mbani mend se praktika e rregullt dhe përsëritja janë thelbësore për të mësuar fjalë dhe fraza të reja në gjuhën Anglisht.