Nëse doni të përmirësoni gjuhën tuaj Anglisht brenda një muaji, ju jeni në rrugën e duhur. Bota e sotme kërkon njohuri për gjuhët, dhe Anglisht është një nga më të rëndësishmet. Por si e mësoni Anglisht shpejt dhe në mënyrë efektive? Ne kemi bashkuar disa këshilla për t'ju ndihmuar të merrni rezultatet që dëshironi. Partnerët e shkëmbimit. Kjo do t'ju ndihmojë të praktikoni të flisni dhe të përmirësoni shqiptimin tuaj. Përdorni mediat sociale për të gjetur njerëz që flasin Anglisht gjuhë.

 • shikoni filma dhe shfaqje në gjuhën Anglisht. Zgjidhni filma me titra për t'ju ndihmuar të kuptoni më mirë kuptimin e fjalëve të folura.

 • .

  Lexoni libra në Anglisht. filloni me libra të thjeshtë dhe gradualisht përparoni në ato më komplekse. Leximi do t'ju ndihmojë të ndërtoni fjalorin dhe të përmirësoni gramatikën tuaj.

 • Përdorni aplikacione celularë dhe burime në internet për të mësuar Anglisht. . Kjo do t'ju japë informacion të vlefshëm dhe do t'ju ndihmojë të praktikoni gjuhën tuaj Anglisht me mësues të aftë.

 • Vendosni qëllime dhe ndiqni një plan. Për shembull, vendosni një qëllim për të mësuar 10 fjalë të reja në ditë ose për të lexuar një kapitull të një libri në ditë.

 • bëj Mos harroni strukturat gramatikore. Ato janë shumë të rëndësishme për të mësuar Anglisht. Filloni duke mësuar rregullat themelore të gramatikës dhe punoni rrugën tuaj deri në ato më të përparuara. Ju mund ta bëni këtë në librat shkollorë, si dhe në internet.

  mbani mend praktikën e duhur. Provoni të përdorni fjalë të reja dhe ndërtime gramatikore në situata të jetës reale, të tilla si bisedat me miqtë ose bashkëpunëtorët.

  Mos harroni rregullsinë. Mësimi i një gjuhe është një proces që kërkon kohë dhe durim. Për të pasur sukses, merrni sa më shumë kohë që të mundeni dhe të studioni rregullisht.

  Përdorni pajisje mnemonike. Këto ju ndihmojnë të mbani mend fjalë dhe shprehje të reja. Për shembull, ju mund të përdorni fotografi ose shoqata për t'ju ndihmuar të mbani mend fjalët e reja.

  më në fund , mos harroni motivimin tuaj. Mbajeni motivimin tuaj të lartë për të mbajtur interesin tuaj për të mësuar gjuhën. Mos kini frikë të bëni gabime dhe mos harroni se të mësuarit e një gjuhe është një proces i përjetshëm.