Të mësuarit Suahilisht mund të jetë një proces i gjatë dhe i vështirë, por shkenca ofron disa metoda që mund të ndihmojnë në shpejtimin e procesit. Në këtë artikull, ne do të shikojmë metodat shkencore që mund t'ju ndihmojnë të mësoni Suahilisht më shpejt.

Metoda e përsëritjes së intervalit

Metoda e përsëritjes së intervalit bazohet në faktin se ne kujtojmë informacionin më mirë kur ne Kthehuni tek ajo në intervale të caktuara. Kjo metodë mund të përdoret për të mësuar përmendësh fjalë dhe fraza të reja në gjuhën Suahilisht. Ka shumë aplikime dhe shërbime në internet që përdorin metodën e përsëritjes së intervalit, siç është lingo.

metoda e kombinimit të shikimit dhe dëgjimit Style = "Font-Pleight: 400;"> Metoda e kombinimit të shikimit dhe dëgjimit bazohet në faktin se ne kujtojmë informacionin më mirë kur e shohim dhe e dëgjojmë atë njëkohësisht. Kjo metodë mund të përdoret për të mësuar Suahilisht përmes shikimit të filmave Suahilisht dhe shfaqjeve televizive me titra. Kjo do të ndihmojë në përmirësimin e shqiptimit tuaj dhe të kuptuarit të të dëgjuarit. Metoda e feedback -ut bazohet në faktin se ne kujtojmë më mirë informacionin kur marrim përshtypje në lidhje me performancën tonë. Kjo metodë mund të përdoret për të përmirësuar aftësitë gramatikore në Suahilisht. Ka shumë kurse në internet që ofrojnë reagime bazuar në përgjigjet tuaja për detyrat. 400; "> mnemotechnique bazohet në faktin se ne kujtojmë më mirë informacionin kur e shoqërojmë me diçka që ne tashmë e njohim ose e kujtojmë atë në formën e shoqatave. Kjo metodë mund të përdoret për të kujtuar fjalët e reja në Suahilisht. Teknika mnemonike mund të përdoret gjithashtu për të mësuar përmendësh rregullat gramatikore, për shembull duke krijuar shoqata midis një rregulli gramatikor dhe shembujve specifikë. p> Metoda e imitimit bazohet në faktin se mësojmë më mirë kur imitojmë shqiptimin dhe intonacionin e folësve vendas. Kjo metodë mund të përdoret për të përmirësuar shqiptimin dhe të kuptuarit e të folurit në Suahilisht. Ka shumë aplikacione dhe kurse online për t'ju ndihmuar të imitoni shqiptimin. Një proces i gjatë dhe i vështirë, por shkenca ofron shumë metoda për të ndihmuar në shpejtimin e procesit. Përdorni përsëritjen e intervalit, kombinimin e shikimit dhe dëgjimit, reagimet, mnemoteknikën dhe imitimin për të arritur qëllimin tuaj dhe master Suahilisht më shpejt.