Lärande kinesisk kan vara en lång och svår process, men vetenskapen erbjuder flera metoder som kan påskynda processen. I den här artikeln ska vi titta på vetenskapliga metoder som kan hjälpa dig att lära dig kinesiska snabbare.

Intervallsmetoden

Intervallsmetoden bygger på det faktum att vi minns information bättre när vi återkommer till den med vissa intervaller. Denna metod kan användas för att memorera nya ord och fraser i kinesiska språket. Det finns många program och onlinetjänster som använder intervallrepetitionsmetoden, till exempel LinGo.

Syn- och hörselkombinationsmetoden

Syn- och hörselkombinationsmetoden bygger på det faktum att vi minns information bättre när vi ser och hör den samtidigt. Denna metod kan användas för att lära sig kinesiska genom att titta på kinesiska filmer och TV-program med undertexter. Detta kommer att förbättra ditt uttal och din hörförståelse.

Feedbackmetoden

Feedbackmetoden bygger på det faktum att vi minns information bättre när vi får återkoppling om våra prestationer. Denna metod kan användas för att förbättra grammatiska färdigheter i kinesisk. Det finns många onlinekurser som ger feedback baserat på dina svar på uppgifter.

Mnemoteknik

Mnemoteknik bygger på att vi minns information bättre när vi associerar den med något vi redan vet eller minns den i form av associationer. Denna metod kan användas för att komma ihåg nya ord i kinesisk. Mnemotekniken kan också användas för att memorera grammatiska regler, till exempel genom att skapa associationer mellan en grammatisk regel och specifika exempel.

Imitationsmetoden

Imitationsmetoden bygger på att vi lär oss bättre när vi imiterar modersmålstalares uttal och intonation. Denna metod kan användas för att förbättra uttal och talförståelse i kinesisk. Det finns många appar och onlinekurser som hjälper dig att imitera uttal.

Slutningsvis kan det vara en lång och svår process att lära sig kinesiska, men vetenskapen erbjuder många metoder som kan hjälpa till att påskynda processen. Använd intervallrepetition, kombinera syn och hörsel, återkoppling, mnemoteknik och imitation för att nå ditt mål och behärska kinesiska snabbare.