Om du vill lära dig kinesiska snabbt och effektivt kommer våra tips att vara till nytta. Oavsett varför du behöver kinesiska - Oavsett om du vill arbeta, studera eller bara resa, är det lika enkelt att behärska kinesiska på 30 dagar som att följa våra råd.

Detektera dina mål och planera din tid

Detektera hur mycket kinesiska du behöver och hur mycket tid du kan ägna åt studierna. Dela upp det i block och planera dina lektioner.

Använd resurser för språkinlärning

Det finns många resurser för att lära sig kinesiska: läroböcker, kurser, appar osv. Använd alla tillgängliga resurser för att lära dig språket så effektivt som möjligt.

Öva språket i verkliga situationer

För att lära dig kinesiska snabbare måste du öva språket i verkliga situationer: prata med personer med kinesiska som modersmål, titta på filmer och serier på kinesiska, lyssna på radio osv.etc.

Arbeta varje dag

För att lära dig kinesiska på 30 dagar måste du öva varje dag. Bestäm hur mycket tid du kan ägna åt studier och håll dig till ditt studieschema.

Använd repetitionsteknik

Repetition är nyckeln till att memorera ett språk. Använd repetitionsteknik för att fästa nya ord och uttryck i ditt minne.

Se filmer och program på kinesiska med undertexter

Se filmer och program med undertexter på kinesiska. Det hjälper dig inte bara att förstå språket bättre, det hjälper dig också att komma ihåg nya ord och uttryck.

Använd LinGo Play

Den här praktiska appen hjälper dig att lära dig kinesiska språket på kort tid. Den har massor av spel, tester och övningar som hjälper dig att lära dig kinesiska språket.

Var inte rädd för att göra misstag

Fel är en naturlig del av språkinlärningen. Var inte rädd för att tala kinesiska, även om du är osäker på dina kunskaper. Endast övning och fel kommer att hjälpa dig att bli flytande i kinesisk.

Slutsatsen är att lära sig kinesisk på 30 dagar kan tyckas vara en svår uppgift, men med rätt tillvägagångssätt och uthållighet är det möjligt. Glöm inte att lära sig ett språk är en process som kräver tid och ansträngning. Men om du följer de tips och tricks som beskrivs ovan kommer du att se betydande framsteg i dina kunskaper och färdigheter i att lära dig kinesiska språket.