நிலை /
விளையாடு பாடங்கள் சான்றிதழ் புள்ளிவிவரம் போட்டிகள் மதிப்பீடு
சாதனைகள்
1000 வெற்றிகள்
தினசரி மதிப்பீட்டில் முதல் இடம்
வாராந்திர மதிப்பீட்டில் முதல் 3 இடம்
மாத மதிப்பீட்டில் முதல் 5 இடம்
50 தேர்வுகளில் A/A+ தரத்துடன் தேர்ச்சிபெறுங்கள்
100% தினசரி முன்னேற்றம்
100% மாத முன்னேற்றம்
வாரத்தில் 5 மடங்கு 100% தினசரி முன்னேற்றம்
300 தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுங்கள் அல்லதுஅனைத்து சாதனைகளையும் சேகரித்துசாதனைக்கான சான்றிதழை Easy Language லிருந்து, அஞ்சல் அல்லது மின்னஞ்சல்மூலமாகவோ பெறுங்கள்
கட்டுரைகள்
Article image தமிழ் பாடங்கள் ஆன்லைனில் - வீட்டில் தமிழ் சரியாக கற்றுக்கொள்வது எப்படி? 09.08.2023 வீட்டில் தமிழ் கற்றுக்கொள்வது எப்படி: உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் ஆலோசனை   அறிமுகத்தில்: வீட்டில் கற்றல் ஒரு கடினமான […] Article image தமிழ் படிப்பதற்கான சிறந்த ஆன்லைன் பயன்பாடுகள் - கற்றல் தமிழ் ஆன்லைன் கற்றல் சாத்தியக்கூறுகளுக்கு மேலும் மேலும் அணுகக்கூடிய நன்றி 09.08.2023 கற்றல் தமிழ் ஆன்லைன் கற்றலின் சாத்தியக்கூறுகளுக்கு மேலும் மேலும் அணுகக்கூடிய நன்றி. இன்று சந்தையில் தமிழ் மொழி கற்றல் ப […] Article image கற்றல் தமிழ் ஆன்லைனில் - ஆன்லைனில் கற்றலின் நன்மை தீமைகள் என்ன? 09.08.2023   ஆன்லைனில் கற்றலின் நன்மை தீமைகள் என்ன? கற்றல் தமிழ் ஆன்லைன் என்பது பெருகிய முறையில் பிரபலமடைந்து வரும் ஒரு விருப […]