நிலை /
விளையாடு பாடங்கள் சான்றிதழ் புள்ளிவிவரம் போட்டிகள் மதிப்பீடு

புள்ளிவிவரம்

இன்று வாரம் மாதம் எல்லா நேரமும்
0
புள்ளிகள்
0%
சரியான பதில்கள்
உங்கள் சராசரி தரம்:
0
சொல்லகராதி
0%
ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம்
0
முடித்த பாடங்கள்
0
மேற்கொண்ட தேர்வுகள்
கட்டுரைகள்
Article image தமிழ் பாடங்கள் ஆன்லைனில் - வீட்டில் தமிழ் சரியாக கற்றுக்கொள்வது எப்படி? 09.08.2023 வீட்டில் தமிழ் கற்றுக்கொள்வது எப்படி: உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் ஆலோசனை   அறிமுகத்தில்: வீட்டில் கற்றல் ஒரு கடினமான […] Article image தமிழ் படிப்பதற்கான சிறந்த ஆன்லைன் பயன்பாடுகள் - கற்றல் தமிழ் ஆன்லைன் கற்றல் சாத்தியக்கூறுகளுக்கு மேலும் மேலும் அணுகக்கூடிய நன்றி 09.08.2023 கற்றல் தமிழ் ஆன்லைன் கற்றலின் சாத்தியக்கூறுகளுக்கு மேலும் மேலும் அணுகக்கூடிய நன்றி. இன்று சந்தையில் தமிழ் மொழி கற்றல் ப […] Article image கற்றல் தமிழ் ஆன்லைனில் - ஆன்லைனில் கற்றலின் நன்மை தீமைகள் என்ன? 09.08.2023   ஆன்லைனில் கற்றலின் நன்மை தீமைகள் என்ன? கற்றல் தமிழ் ஆன்லைன் என்பது பெருகிய முறையில் பிரபலமடைந்து வரும் ஒரு விருப […]