<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> சூழலில் புதிய சொற்களைப் படியுங்கள்: பல்கேரியன் சூழலில் அவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள. சொற்களின் பட்டியலை மனப்பாடம் செய்வதற்குப் பதிலாக, அவற்றின் அர்த்தத்தையும் பயன்பாட்டின் சூழலையும் புரிந்து கொள்ள அவற்றை வாக்கியங்களில் பயன்படுத்த முயற்சிக்கவும். > அட்டை முறையைப் பயன்படுத்துங்கள்: பல்கேரியன் புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் மனப்பாடம் செய்வதற்கான ஒரு சிறந்த வழியாகும் அட்டை முறை. அட்டையின் ஒரு பக்கத்தில் புதிய வார்த்தையையும் அதன் வரையறையையும் மறுபுறம் எழுதுங்கள். பின்னர், நீங்கள் அட்டையைத் திருப்பும்போது, ​​வார்த்தையின் வரையறையை நினைவில் வைக்க முயற்சிக்கவும்.

புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் தவறாமல் மீண்டும் செய்யவும்: பல்கேரியன் இல் புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் நினைவில் கொள்வதற்கான முக்கிய அம்சம் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. உங்கள் நினைவகத்தில் அவற்றை உறுதிப்படுத்த புதிய சொற்களும் சொற்றொடர்களும் பல முறை மீண்டும் செய்யப்பட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் நினைவகத்தில் அவை ஒட்டிக்கொண்டிருக்க ஒரு வாரம் அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் மீண்டும் செய்யலாம். மொழி கற்றல் பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்: புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் நினைவில் கொள்ள உதவும் பல மொழி கற்றல் பல்கேரியன் பயன்பாடுகள் உள்ளன. லிங்கோ மற்றும் பாபல் போன்ற மிகவும் பிரபலமான சில பயன்பாடுகள் புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள உதவும் மறுபடியும் நுட்பங்களையும் அட்டைகளையும் வழங்குகின்றன. > பல்கேரியன் இல் திரைப்படங்களையும் நிகழ்ச்சிகளையும் பாருங்கள்: < . இது உங்கள் உச்சரிப்பு மற்றும் இலக்கண திறன்களை மேம்படுத்தும் சூழலில் புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் கற்றுக்கொள்ள உதவும். . பல்கேரியன் அல்லது உங்கள் நகரத்தில் இலவச உரையாடல் கிளப்புகளைக் கண்டறிய நீங்கள் ஆன்லைன் குழுக்களில் சேரலாம்.

  எடை: 400; "> பல்கேரியன் இல் புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் நினைவில் கொள்வது சவாலானது, ஆனால் மறுபடியும் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவது செயல்முறையை மிகவும் எளிதாக்கும். கூடுதலாக, சூழலைப் பயன்படுத்துதல், அட்டை முறை, மறுபடியும், சொந்த பேச்சாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வது போன்ற மொழி கற்றல் நுட்பங்கள் கற்றல் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தி சிறந்த முடிவுகளை அடைய உதவும். உங்கள் கேட்கும் மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன்களை மேம்படுத்த மொழி கற்றல் பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தவும், பல்கேரியன் இல் திரைப்படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப் பார்க்கவும் மறக்காதீர்கள். பல்கேரியன் மொழியில் புதிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் கற்றுக்கொள்வதற்கு வழக்கமான நடைமுறையும் மறுபடியும் முக்கியமானது என்பதை நினைவில் கொள்வது முக்கியம்.