<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> கற்றல் பல்கேரியன் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும், குறிப்பாக நீங்கள் ஆசிரியர்கள் அல்லது மொழி பள்ளிகளைப் பயன்படுத்தினால். இருப்பினும், உங்கள் பல்கேரியன் அளவை மேம்படுத்த உதவும் பல இலவச ஆதாரங்கள் உள்ளன. இந்த கட்டுரையில், பல்கேரியன் மற்றும் நீங்கள் விரும்பிய நிலையை அடைய உதவும் சிறந்த இலவச ஆதாரங்களைப் பார்க்கிறோம். >

<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> லிங்கோ என்பது ஒரு இலவச மொழி கற்றல் சேவையாகும், இது கற்றுக்கொள்ள உதவும் பல்கேரியன். இந்த சேவை பல்கேரியன் அனைத்து மட்டங்களிலும், தொடக்கத்திலிருந்து மேம்பட்டது வரை அட்டைகளை வழங்குகிறது. உங்கள் சொல்லகராதி, இலக்கணம் மற்றும் உச்சரிப்பை மேம்படுத்த நீங்கள் லிங் பயன்படுத்தலாம். இந்த ஆதாரம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை வலுப்படுத்த உதவும் விளையாட்டுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளையும் வழங்குகிறது. எடை: 400; "> இலக்கணம் என்பது ஒரு இலவச ஆன்லைன் சேவையாகும், இது இலக்கணம், எழுத்துப்பிழை மற்றும் நிறுத்தற்குறிகளை சரிபார்க்கிறது. பல்கேரியன் கற்றுக் கொள்ளும் எவருக்கும் இந்த ஆதாரம் பயனுள்ளதாக இருக்கும், குறிப்பாக பல்கேரியன் இல் எழுதுபவர்களுக்கு. இலக்கண பிழைகளைத் தவிர்க்கவும், உங்கள் எழுதப்பட்ட வெளிப்பாட்டை மேம்படுத்தவும் இலக்கணம் உங்களுக்கு உதவும். "> மெம்ரைஸ் என்பது கற்றலுக்கான இலவச ஆதாரமாகும் பல்கேரியன், இது படங்கள் மற்றும் ஒலி விளைவுகளைப் பயன்படுத்தி சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் மனப்பாடம் செய்யும் முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த ஆதாரம் பல்கேரியன் பல்வேறு தலைப்புகள் மற்றும் சிரமங்களின் நிலைகள் பற்றிய படிப்புகளை வழங்குகிறது, மேலும் உங்கள் தேவைகள் மற்றும் நிலைக்கு ஏற்ப பாடங்களைத் தனிப்பயனாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. உங்கள் பல்கேரியன் மொழித் திறன்களைப் பயிற்சி செய்ய உதவும் பிற பயனர்களுடனும் நீங்கள் அரட்டையடிக்கலாம். ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;" நீங்கள் ஒரு ஆயத்த அட்டைகளைத் தேர்வுசெய்யலாம் அல்லது உங்கள் சொந்தத்தை உருவாக்கலாம், சோதனைகள் மற்றும் பயிற்சிகளை அமைத்து, பல்கேரியன் மொழி கற்றலில் உங்கள் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம். வினாடி வினா மற்ற பயனர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும், உங்கள் சொந்த அட்டைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது. கற்றலுக்கான இலவச ஆதாரங்களில் பல்கேரியன், ஆனால் இவை நீங்கள் விரும்பிய பல்கேரியன் மொழித் திறன்களை அடைய உதவும் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள கருவிகள். ஒரு மொழியைக் கற்றுக்கொள்வது பொறுமை, முயற்சி மற்றும் நிலையான நடைமுறை தேவைப்படும் ஒரு நீண்ட செயல்முறை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். கற்றலில் நல்ல அதிர்ஷ்டம் பல்கேரியன்!