<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> கடலன் இல் கேட்பதை மேம்படுத்துவது மொழி கற்றலின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றாகும். பல மாணவர்கள் காது மூலம் பேச்சைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம் உள்ளது, குறிப்பாக இது சொந்த பேச்சாளர்களால் பேசப்படும் போது. இருப்பினும், நல்ல செய்தி என்னவென்றால், இசை மற்றும் பாடல்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உங்கள் செவிவழி விசாரணையை நீங்கள் கணிசமாக மேம்படுத்தலாம். கடலன் ஆடியோ பொருட்களைக் கேட்பது செவிவழி செவிப்புலன். நீங்கள் இசை, பாட்காஸ்ட்கள், வானொலி நிகழ்ச்சிகள் அல்லது ஆடியோபுக்குகளைப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் விரும்பும் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம், மேலும் இது உங்கள் மொழி புலமையின் மட்டத்துடன் பொருந்துகிறது. எளிய பொருட்களுடன் தொடங்கி படிப்படியாக மிகவும் சிக்கலானவற்றுக்கு முன்னேறும். கடலன் பாடல்கள். அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​நீங்கள் தீவிரமாகக் கேட்க வேண்டும், பாடல்களின் சொற்களைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை புரியவில்லை என்றால், அதன் அர்த்தத்தை அகராதியில் அல்லது இணையத்தில் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவும். நீங்கள் பாடலின் பாடல்களையும் பார்த்து கேட்கும் போது அதைப் பின்பற்றலாம். கடலன் இல் ஆடியோபுக்குகளைக் கேளுங்கள். விஞ்ஞானம், வரலாறு அல்லது இலக்கியம் போன்ற உங்களுக்கு விருப்பமான தலைப்புகளில் புத்தகங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​நீங்கள் தீவிரமாகக் கேட்டு புத்தகத்தின் உள்ளடக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். உங்கள் செவிவழி விசாரணையை மேம்படுத்த உதவும் பயன்பாடுகள். உரையாடல்கள், செய்திகள், நேர்காணல்கள் போன்ற பல்வேறு சிரமங்களின் பரந்த அளவிலான ஆடியோ பொருட்களை அவை வழங்குகின்றன. இந்த பயன்பாடுகள் சில வெவ்வேறு வேகத்தில் பொருட்களைக் கேட்கும் திறனை வழங்குகின்றன மற்றும் சிறந்த புரிதலுக்காக சொற்றொடர்களை மீண்டும் செய்கின்றன.

<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> மேலும், கடலன் கேட்பதை மேம்படுத்த செயலில் கேட்கும் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம். அவற்றில் பல முறை ஆடியோ பொருட்களை மீண்டும் மீண்டும் கேட்பது, முக்கிய சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் முன்னிலைப்படுத்துதல் மற்றும் உள்ளுணர்வு மற்றும் உச்சரிப்புக்கு கவனம் செலுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். சொற்களைப் புரிந்துகொள்வது மட்டுமல்லாமல், முழு வாக்கியங்கள் மற்றும் உரையாடல்களின் பொருளைப் புரிந்துகொள்வதும் முக்கியம். சொந்த கடலன் பேச்சாளர்களுடன் பேசுவதைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். சொந்த பேச்சாளர்களுடன் பேசுவது உச்சரிப்பு மற்றும் உள்ளுணர்வு பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்த உதவும், மேலும் பொதுவான சொற்றொடர்கள் மற்றும் வெளிப்பாடுகளுக்கு விரைவாக பதிலளிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். சமூக ஊடகங்கள் அல்லது சிறப்பு பயன்பாடுகளில் நீங்கள் மொழி பரிமாற்ற கூட்டாளர்களைக் காணலாம். என்பது வழக்கமான பயிற்சி மற்றும் பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல் தேவைப்படும் ஒரு செயல்முறையாகும். இசை மற்றும் பாடல்கள், ஆடியோ புத்தகங்கள் மற்றும் பிற ஆடியோ பொருட்களைக் கேட்பது, சிறப்பு பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் சொந்த பேச்சாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வது ஆகியவை இந்த முயற்சியில் வெற்றியை அடைய உதவும். உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும் மேம்படுத்தவும் மறக்காதீர்கள்.

.