<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> கடலன் இல் உங்கள் வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்த விரும்பினால், நீங்கள் பல்வேறு வகையான நூல்களைப் படிப்பதைப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆகவே, அதிக நன்மைகளைப் பெறுவதற்கும், உங்கள் திறமை அளவை மிகவும் திறம்பட உயர்த்துவதற்கும் நீங்கள் எந்த வகையான நூல்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்? > <ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> செய்தி கட்டுரைகளைப் படிப்பது கடலன் கற்றுக்கொள்ள எளிதான மற்றும் மிகவும் அணுகக்கூடிய வழிகளில் ஒன்றாகும். இந்த வகை உரையின் எளிமையான மொழியையும், அன்றாட வாழ்க்கையில் காணப்படும் பல அன்றாட சொற்களும் சொற்றொடர்களும் உள்ளன.

அறிவியல் கட்டுரைகள்

அறிவியல் கட்டுரைகள் கடினமான வகை, ஆனால் அவை உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்தவும் சிறப்பு தலைப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறியவும் உதவுகின்றன. அறிவின் சில பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட சொற்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு விஞ்ஞான கட்டுரைகளைப் படிப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். எழுத்துரு-எடை: 400; "> புனைகதை என்பது கற்றலுக்கான மற்றொரு முக்கியமான வகை உரை கடலன். இது உங்கள் வாசிப்புத் திறனை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், கடலன்-பேசும் நாடுகளின் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாறு பற்றிய உங்கள் புரிதலையும் விரிவுபடுத்த உதவும். மேலும், புனைகதைகளின் படைப்புகளைப் படிப்பது உங்கள் இலக்கணத்தை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் எழுதப்பட்ட கடலன். "எழுத்துரு-எடை: 400;"> வலைப்பதிவுகள் கடலன் கற்றுக்கொள்ள மற்றொரு எளிதான மற்றும் வேடிக்கையான வழி. பதிவர்கள் வழக்கமாக முறைசாரா மொழியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், இது உள்ளடக்கத்தைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் வாசிப்பதில் சிக்கல் இல்லை. "எழுத்துரு-எடை: 400;"> நீங்கள் ஒரு தொழில்நுட்ப மேஜராக இருந்தால், தொழில்நுட்ப ஆவணங்களைப் படிப்பது உங்களுக்கு நல்லது. இந்த நூல்களில் உங்கள் முக்கிய சூழலில் கற்றுக்கொள்ள பயனுள்ள குறிப்பிட்ட சொற்கள் உள்ளன. எழுத்துரு எடை: 400; "> விளம்பரப் பொருட்கள் கடலன் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள பயன்படுத்தக்கூடிய மற்றொரு வகை உரை. அவை அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் விளம்பரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் குறுகிய சொற்றொடர்களைக் கொண்டுள்ளன. : 400; "> வெளிநாட்டில் உயர்கல்வியைத் தொடர நீங்கள் திட்டமிட்டால், கல்விக் கட்டுரைகளைப் படிப்பது அதற்கு தயார் செய்ய உதவும். இந்த கட்டுரைகளில் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்வித் தாள்களில் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட சொற்களஞ்சியம் உள்ளது.

வணிக இலக்கியம்

<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;" நீங்கள் வெளிநாட்டில் அல்லது ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திற்காக வேலை செய்ய திட்டமிட்டால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கடலன், மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பல ஆதாரங்கள் உள்ளன. முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், உங்கள் மட்டத்தில் உரைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது, எனவே நீங்கள் கற்றல் செயல்பாட்டில் உந்துதலையும் ஆர்வத்தையும் இழக்க வேண்டாம்.