<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> கற்றல் சைனிஸ் ஒரு சவாலாக இருக்கலாம், குறிப்பாக உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்தும்போது. இருப்பினும், அகராதிகள் மற்றும் சொல்லகராதி வளங்களைப் பயன்படுத்துவது செயல்முறையை மிகவும் எளிதாக்கும். இந்த கட்டுரையில், சைனிஸ் இல் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை மேம்படுத்த உதவும் சில பயனுள்ள முறைகளைப் பார்ப்போம். p>

அகராதிகளைப் பயன்படுத்துங்கள் சைனிஸ் சொற்களின் அர்த்தங்களை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவும். சூழலில் ஒரு வார்த்தையின் வெவ்வேறு அர்த்தங்களைப் பற்றி அறிய இது உங்களுக்கு உதவும், இது ஒரு மொழியைக் கற்கும்போது மிகவும் முக்கியமானது. இத்தகைய அகராதிகள் நம்பகமான தகவல்களின் ஆதாரங்கள் மற்றும் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்த உதவும். எடை: 400; "> சைனிஸ் இல் பல ஆன்லைன் அகராதிகள் உள்ளன, அவை ஏராளமான சொற்களையும் அவற்றின் அர்த்தங்களையும் அணுகும். உங்கள் உச்சரிப்பை மேம்படுத்த உதவும் ஒரு வார்த்தையின் உச்சரிப்பைக் கேட்கும் திறனையும் அவை வழங்குகின்றன. <ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> வினாடி வினா மற்றும் லிங்கோ போன்ற லெக்சிகல் பயன்பாடுகள் புதிய சொற்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும், உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும். அவை மொழிபெயர்ப்பு அட்டைகள், சொல் மனப்பாடம் பயிற்சிகள் மற்றும் வினாடி வினாக்கள் போன்ற பல்வேறு கற்றல் முறைகளை வழங்குகின்றன. இந்த பயன்பாடுகள் முன்னர் கற்ற சொற்களை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதற்கும் அவற்றை உங்கள் நினைவகத்தில் வலுப்படுத்துவதற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

நீங்கள் சைனிஸ் புத்தகங்களைப் படித்தால், அறிமுகமில்லாத சொற்களின் பொருளை விரைவாக தீர்மானிக்க உதவும் உள்ளமைக்கப்பட்ட அகராதிகளை வழங்கும் பல வாசிப்பு பயன்பாடுகள். ஒரு அகராதியில் ஒரு வார்த்தையின் பொருளைக் காண்பதை நிறுத்துவதை விட, உங்கள் வாசிப்பைப் பாய்ச்சுவதையும் இது உதவும்.

உரையாடல் கிளப்புகளில் பங்கேற்று சொந்த பேச்சாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் strong>

நீங்கள் மருத்துவம் அல்லது சட்டம் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் இருந்தால், உங்கள் தொழிலின் சொற்களைப் பயன்படுத்துவது உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்தவும், உங்கள் வேலையை நன்கு புரிந்துகொள்ளவும் உதவும். சைனிஸ் இல் சக ஊழியர்களுடனும் நோயாளிகளுடனும் தொடர்புகொள்வதற்கும் இது உங்களுக்கு உதவக்கூடும். ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> சைனிஸ் இல் புதிய சொற்களை சிறப்பாக நினைவில் கொள்ள, அவற்றை சூழலில் பயன்படுத்தவும். எடுத்துக்காட்டாக, புதிய வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியத்தை எழுதுங்கள் அல்லது நீங்கள் வார்த்தையைப் பயன்படுத்தக்கூடிய உண்மையான சூழ்நிலையைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். இது வார்த்தையை சிறப்பாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும், அதன் பொருளைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவும். சைனிஸ் இல் சொற்களஞ்சியத்தை உருவாக்குதல். உங்களுக்குச் சிறப்பாகச் செயல்படும் முறைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குங்கள். இது உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்தமாக உங்கள் சைனிஸ் அளவையும் மேம்படுத்த உதவும்.