கற்றல் ஆங்கிலம் வேடிக்கையாகவும் ஈடுபாடாகவும் இருக்கும், ஆனால் உங்கள் முன்னேற்றத்தை சரிபார்க்கவும் முக்கியம். மொழி கற்றலில் உங்கள் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு பல வேறுபட்ட சோதனைகள் மற்றும் பயிற்சிகள் உள்ளன. இந்த கட்டுரையில், ஆங்கிலம் மொழியைப் பற்றிய உங்கள் அறிவைச் சோதிக்க நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சில வகையான சோதனைகள் மற்றும் பயிற்சிகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்.

விழிப்புணர்வு சோதனைகள்

விழிப்புணர்வு சோதனைகள் ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் இலக்கணம் மற்றும் சொற்களஞ்சியம் பற்றிய உங்கள் புரிதலை சோதிக்கவும். சோதனைகளில் பொதுவாக பல தேர்வு கேள்விகள், எழுத்துப்பிழை, இலக்கணம் மற்றும் பல உள்ளன.

கேட்கும் சோதனைகள்

கேட்பது ஆங்கிலம் உங்கள் கேட்கும் புரிதலை சோதிக்க சோதனைகள் உதவுகின்றன. சோதனைகள் பின்தொடர்தல் கேள்விகளுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட, வீடியோ அல்லது ஆடியோ வடிவத்தில் இருக்கலாம். உங்கள் கேட்கும் திறனை மேம்படுத்த, ஆடியோ புத்தகங்களைக் கேட்பது, ஆங்கிலம் இல் திரைப்படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப் பார்ப்பது மற்றும் சொந்த பேச்சாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

எழுதும் சோதனைகள்

எழுதுதல் ஆங்கிலம் இல் எழுதும் திறனை சோதிக்க சோதனைகள் உதவுகின்றன. இந்த சோதனைகள் கட்டுரைகள், கட்டுரைகள், கடிதங்கள் போன்றவற்றை எழுதுவதை உள்ளடக்கியது. அவை உங்கள் சொற்களஞ்சியம், இலக்கணம், நிறுத்தற்குறி மற்றும் எழுதும் பாணியை சோதிக்கின்றன. ஒரு சொந்த பேச்சாளருடன் பேசுவது, உங்களை விவரிப்பது, ஒரு தலைப்பைப் பற்றி விவாதிப்பது, ஒரு தலைப்பைப் பற்றி பேசுவது மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு பயிற்சிகள் அவற்றில் இருக்கலாம். இத்தகைய சோதனைகள் உங்கள் பேசும் அளவை மதிப்பிடுவதற்கும், நீங்கள் என்ன அம்சங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவும். இந்த சோதனைகளை நிர்வகிக்க நீங்கள் சிறப்பு பள்ளிகள் அல்லது ஆங்கிலம் ஆசிரியர்களைக் காணலாம். உங்கள் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு இது உங்களுக்கு உதவுவது மட்டுமல்லாமல், அடுத்து எந்த பகுதிகளை நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க இது உதவுகிறது. ஆங்கிலம் வெற்றிகரமாக கற்றுக்கொள்வதற்கும், நிஜ வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளில் மொழியைப் பயன்படுத்துவதும் அவசியம்.

லிங்கோ என்பது கற்றலுக்கான பல்வேறு சோதனைகள் மற்றும் பயிற்சிகளை வழங்கும் மற்றொரு ஆன்லைன் ஆதாரமாகும் ஆங்கிலம். இலக்கணம், சொல்லகராதி, வாசிப்பு, கேட்பது மற்றும் பேசும் சோதனைகள் மற்றும் எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் நீங்கள் காணலாம். லிங்கோவில் உங்கள் வாசிப்பு, கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான ஆங்கிலம் பாடங்கள் மற்றும் பயிற்சிகளையும் நீங்கள் காணலாம்.

உங்கள் ஆங்கிலம் ; ஆங்கிலம் கற்றலில் வெற்றிபெற, நீங்கள் நிறைய பயிற்சி செய்ய வேண்டும் மற்றும் நிஜ உலக சூழ்நிலைகளில் மொழியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.